دانلود پاورپوینت ماهیچه ها و چگونگی حرکت در حشرات


دانلود پاورپوینت ماهیچه ها و چگونگی حرکت در حشرات

دانلود پاورپوینت ماهیچه ها و چگونگی حرکت در حشرات

    مقدمه

بیش از یک قرن است که معلوم شده است ماهیچه های بدن حشرات، ما نند دیگر بندپایان به جز در موارد بسیار استثنایی عموما از تیپ مخطط می باشند (1840, Siebold).

رنگ آنها معمولا روشن و یا خاکستری است، اما ماهیچه های بال زرد، نارنجی و یا قهوه ای رنگ می باشند.  اینگونه رنگ آمیزی به سبب وجود رنگدانه های گوناگونی است که در ساختمان آنها پراکنده اند.

چون بدن حشرات و پیوست های آن، از بندهای زیادی تشکیل شده به این سبب تعداد    ماهیچه ها برای تامین حرکات آنها بسیار زیاد و قابل توجه است. چنانکه در بدن لارو بعضی از پروانه ها تعداد آنها 3000 و گاهی نیز بیشتر است.طبق عقیده لیونه (Lyonet)، تعداد ماهیچه های لارو پروانه Cossus، 1647 عدد است،در صورتی که همه ماهیچه های بدن انسان از 529 عدد بیشتر نیست.

ماهیچه های بدن حشرات را بر حسب تمرکز آنها در نقاط مختلف بدن به دو گروه زیر تقسیم می کنند:

الف- ماهیچه های اسکلتی (Muscles squeletiques)

شامل تمام ماهیچه های محرک حلقه های بدن، پاها، بال ها، شاخک ها و قطعات دهانی         و غیره است که اتصال و فعالیت آنها در مفصل های گوناگون سبب حرکت حلقه ها و         بندهای پیوست های مختلف می شود. این ماهیچه ها که از تجمع رشته های  ماهیچه ای موازی به وجود آمده ند از یک سو به قطعات اسکلتی مانند آپودم (Apodemes)، تانتوریوم ها (Tentorium) و اسکلت داخلی قفسه سینه، شکم و یا کوتیکول پوست چسبیده و از طرف دیگر به پیوست های متحرک بدن متصل شده و حرکت  آنها را تامین می کنند، مانند ماهیچه های شاخک ها که از یک سو به بازوهای عقبی و بالایی تانتوریم ها و از سوی دیگر به پایه شاخک ها متصل می شوند.

به طوری که ملاحظه می شود یک سر ماهیچه های اسکلتی همواره به یک قطعه ثابت بدن و طرف دیگر آنها به عضو متحرک مربوط می شود و به همین سبب طرف اول ماهیچه را ثابت و طرف دیگر آن را حرکت پذیر می گویند.

یکی از مهمترین ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های پرواز است که شامل پنج گروه: پشتی، پشتی- جانبی، پشتی- شکمی، اپی پلور و محوری است که از لحاظ چگونگی فعالیت، ماهیچه های اپی پلور و محوری را ماهیچه های مستقیم پرواز می گویند.

ماهیچه های اسکلتی معمولا در جفت های مقابل به هم،قرار گرفته اند. یکی از ماهیچه های این زوج (تاکننده)، پیوست ها را خم کرده، در حالیکه ماهیچه دوم این جفت (باز کننده) پیوست ها را راست می کند (برخی ماهیچه های تولید کننده صدا (Tymbal) در خانواده حشراتی مانند زنجره ها= cicadas) به صورت تقابلی جفت نشده و به اتساع طبیعی کوتیکول برای کشیدن ماهیچه  به حالت پیش از انقباض وابسته می باشد. حداکثر کشش و سرعت انقباض تحت تاثیر طول تارهای ماهچه ای، درجه همپوشانی رشته های هیوسین، اکتین و میزان تشکیل تورینه (reticulum) سارکوپلاسمیک می باشد.

      ب- ماهیچه های اندام های درونی (Muscles visceraux)

که در ساختمان اندام های درونی وارد شده و سبب فعالیت و حرکت آنها می شوند، مانند ماهیچه های طولی و حلقوی دیواره لوله گوارش و لوله های مالپیگی که انقباض آنها سبب حرکت های دودی شکل (Peristaltique) می شود و یا ماهیچه های موجود در ساختمان مری و ژابو که عمل آنها موجب بلعیدن غذا و ماهیچه های اطراف روزنه های تنفسی باعث باز و بسته شدن استیگمات ها و بالاخره ماهیچه های موجود در ساختمان دیافراگم های حفره عمومی بدن که سبب بالا و پایین آمدن آنها و آسانی گردش خون می شود.

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 24
حجم: 1.2 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *