دانلود پاورپوینت غدد لبی در حشرات – Labial glands

دانلود پاورپوینت غدد لبی در حشرات - Labial glands

دانلود پاورپوینت غدد لبی در حشرات – Labial glands

کربوهیدرات ها Carbohydrates            

.1کربوهیدرات ها مانند مونو ساکارید ها جذب می شوند.

.2قبل از جذب شدن به واحد سازنده خود تجزیه می شوند.

.3واکنش پیچیده دارند.

.4آنزیم های مختلف در هیدرولیز قند دخالت دارد.

Polysaccharides پلی ساکارید ها           

nفعالیت آمیلاز نشاسته را به مالتوز و گلیکوژن تجزیه می کند.

nدو نوع آنزیم آمیلاز وجود دارد.

nانواع آمیلاز از نظر عملکرد :

.1Exo amylase

.2Endo amylase

 

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 34
حجم: 2.3 مگابایت

12,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.