دانلود پاورپوینت روستای کیگا


دانلود پاورپوینت روستای کیگا

دانلود پاورپوینت روستای کیگا

دانلود طرح هادی روستای کیگا – دهستان سولقان؛ بخش کن، استان تهران – درس روستا

کیگاکیگا

فهرست:

موقعیت سیاسی:

موقعیت جغرافیای:

بیشینه تاریخی و وجه تسمیه:

تعیین حوزه نفوذ روستا:

مراجعه خدماتی روستا شامل موارد زیر است:

حوزه نفوذ

دسترسی معابر

مقطع عرضی

عکسهای روستا

 ویژگی های اقتصادی:

کشاورزی:

دامداری:

مرغداری:

زنبورداری:

فرآورده های دامی:

اجتماعی

بررسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سر شماری:

کالبدی

کیفیت ابنیه

جدول کاربری هاو سرانه های موجود:

طرح فرادست

الگو تجهیز مراکز روستایی:

روستاهای منطقه به سه صورت متمایز تجهیز میشوند:

سطح بندی پیشنهادی فضاهاومراکز روستایی استان تهران بر حسب آستانه های جمعیت واستاندارد خدماتی:

معرفی مشکلات روستا از نظر ساکنین:

کمبودها بر اساس بررسی مشاور:

معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی روستا که بر اساس طرح هادی قابل رفع می باشند:

فعالیت های میدانی

جدول  swot

سازمان فضایی

ساختار کالبدی

توجه: نوشته های این فایل به صورت عکس می باشد.

این فایل پاورپوینت در 53 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *