دانلود طرح هادی روستای کیگا – دهستان سولقان؛ بخش کن، استان تهران – درس روستا

14_8501160483_L600

روستای کیگا یکی از روستاهای دهستان سولقان از بخش کن در شهرستان تهران است. مرکز روستا در 5 کیلومتری جنوب امام زاده داوود قرار دارد. فاصله روستا از راه اصلی( مسیر سولقان به امام زاده داوود ) کمتر از 2 کیلومتر ، تا سولقان 12 کیلومتر و تا کن 20 کیلومتر می باشد

0001-Landuse-exist-Model

روستای کیگا از چهار سو به وسیله ی ارتفاعات شمال تهران احاطه گردیده است و در بستری کاملا ناهموار با عوارض طبیعی واقع شده است. فاصله روستا به نزدیکترین شهر(تهران) حدود 25 کیلومتر است. از لحاظ بستر قرار گیری یا موقعیت استقرار کیگا در مجموعه سیاسی کن در بستر نامناسب و به لحاظ ارتباطی با محدودیت کامل و نسبی مواجه است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.