دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی


دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

سازماندهی: تامین منابع انسانی، مواد و منابع مالی و تعیین روابط میان این عوامل به منظور انجام امور. کار گزینی: اخذ تصمیم درباره افرادی که باید به کار گمارده شوند، گزینش کارکنان، تعیین استانداردهای عملکرد، غرامت و تامین مالی کارکنان، ارزشیابی عملکرد و آموزش و توسعه کارکنان. تخصیص و تامین نیروی انسانی: تضمین برای داشتن نیروی انسانی با کیفیتهای مناسب در زمان و مکان مشخص برای نیل به هدفهای سازمانی. مدیریت منابع انسانی: بکار گیری سرمایه های انسانی موسسه به منظور دستیابی به هدفهای سازمانی. مدیران صف: مسئولیتشان دستیابی به هدفهای اولیه سازمان است. مدیران پرسنلی: معمولاً در نقش مشاور به سایر مدیران در ارتباط با منابع انسانی کمک می کنند. هدف مدیریت منابع انسانی: بهبود بخشیدن به مشارکت موثر مردم به طریقی اخلاقی و مسئولانه از نظر اجتماعی در سازمان. هدفهای مدیریت منابع انسانی:

۱. هدفهای اجتماعی: داشتن مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در برابر نیازها و چالشهای جامعه تا آثار منفی چنین نیازهایی را به حداقل برساند.

۲. هدفهای سازمانی: درک این نکته که مدیریت منابع انسانی به منظور تشریک مساعی در اثربخشی سازمانی بوجود می آید.

۳. هدفهای عملیاتی: حفظ و نگهداری مشارکت واحد مدیریت منابع انسانی در سطحی که متناسب با نیازهای سازمان باشد. 4. هدفهای فردی: کمک به کارکنان در دستیابی به هدفهای شخصی خود تا آنجا که این هدفها مشارکت آنها را نسبت به سازمان تشدید کند.

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد.

این فایل پی دی اف در 10 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *