دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاریف ، نظریات، کارکردها


مقدمه

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی وکانونی مدیریت را تشکیل داده است.جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاد دانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند.

تیلور:  Tylor

مجموعه ای در هم تنیده است که شامل،باور،هنر ،اصول اخلاقی،قانون ،آداب ورسوم و دیگر توانایی ها و عادات کسب شده توسط انسان به عنوان عضوی از جامعه می شود.

هرسکوایتز:Melrille Herskowitz

سازه ای است که مجموعه کلی ازباورها، رفتارها، دانش، جزاها(تنبیه و پاداش)،ارزش ها و اهدافی را که، شکل دهندۀ نحوۀ زندگی یک دسته از مردم است را شامل می شود.

فرهنگ سازمانی

1الیوت ژاک (1952)

فرهنگ کارخانه،شیوۀ مرسوم و سنتی اندیشیدن و انجام کار است که تا حدی کم و بیش میان همۀ اعضای آن مشترک است و اعضای جدید باید برای انجام کار در شرکت،آنها را بیاموزند و حداقل تا حدی آنها را بپذیرد.

2-آندرو پتی گرو(1972)

فرهنگ،سیستمی است از معانی پذیرفته شده آشکار و جمعی که در زمانی معین و در گروه معینی مورد استفاده قرار می گیرد.این سیستم،واژگان،شکل ها،طبقه ها و تصاویر ذهنی موقعیت گروهی از افراد را نسبت به خود آنها تفسیر می کند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی در دو سطح سازمان وجود دارد

نقش فرهنگ سازمانی( استیفن پی.رابینز)

دو نقش عمده فرهنگ در سازمان(ریچارد ال.دفت)

کار کردهای (وظایف)فرهنگ سازمانی(دکتر رضائیان)

ویژگی های فرهنگ سازمانی

عوامل مؤثر در ایجاد فرهنگ محرک خلاقیت و نوآوری:

عوامل تشکیل‌دهندۀ فرهنگ سازمان

شیوۀ شکل گیری فرهنگ سازمان

شیوۀ پیدایش وشکل گیری فرهنگ سازما نی

فرایند جامعه پذیری

انواع فرهنگ

رابطه محیط و استراتژی با فرهنگ سازمانی

عوامل حفظ فرهنگ قوی سازمانی

شیوۀ تغییردادن فرهنگ سازمانی

تأثیرات فرهنگی بر رفتار سازمانی(کینیکی وکریتنر،2003)

اثرات فرهنگ سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی

نتیجه

این فایل پاورپوینت در 28 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *