دانلود کتاب آموزش متره برآورد ساختمان

فهرست:

مقدمه کتاب:

متره

چرا یک سازه را متره می کنیم

چه مبالغی از پیمانکار کسر می شود

مصالح پای کار

تحویل موقت

تحویل قطعی

ضمانت نامه

دفترچه فهرست بهاء

تعدیل چگونه دفترچه فهرست بهاء تهیه می گردد

قیمت جدید

ادعای خسارت

واحدهایی که در متره مورد استفاده قرار می گیرد

مهندسین مشاور

مناقطه و مزایده

برگ متره یا کاغذ متره

تعییر دادن عنوان ستون های کاغذ متره

محاسبه پی کنی

محاسبه حجم بتون لاغری

محاسبه سطح کفراژبندی

محاسبه وزن آرماتوربندی

محاسبه حجم بتون ریزی

محاسبه کرسی چینی

محاسبه سطح طاق ضربی

محاسبه حجم بتون سبک روی بام

محاسبه سطح قیروگونی روی بام

محاسبه سطح آسفالت روی بام

محاسبه سطح سفیدکاری

محسابه حجم بلوکاژ

محاسبه سطح قیرگونی سرویس ها

محاسبه سطح توری مرغی

محاسبه سطح سرامیک

محاسبه سطح کاشی کاری

محاسبه سطح نقاشی

محاسبه سطح کارهای چوبی

محاسبه سرح فرش کف

محاسبه وزن تیرآهن ها

محاسبه وزن میله مهار

محاسبه وزن پنجره ها

محاسبه سطح شیشه ها

این فایل پی دی اف در112 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.