مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مشاوره

 

مقدمه :

اضطراب یکی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن اضطراب می باشد.

اگر چه اضطراب و دلهره از زمان های گذشته به عنوان یکی از اختلالات عمده شناخته شده است. با این وجود تنها چند دهه اخیر به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه روان پزشکان و روان شناسان و دیگر دست اندر کاران بیمارهای روانی قرار گرفته است .

اضطراب بهایی است که بشر کنونی برای تمدن می پردازد به نظر می رسد که در این عصر به اصطلاح تمدن مشکلات انسان همواره روبه تزاید بوده اسن. جنگها ، زندگی شخصی و خانوادگی بشر را به مخاطره انداخته اورا در ادوه و نا آرامی اجتماعی رها ساخته است. جزر و مدهای اقتصادی و تغییرات تکنولوژیایی تاثیرات خود را به صورت بیکاری ، از دست دادن موقعیت های شغلی و فقر و تنگدستی برای میلیونها تن از افراد بشر نمایان ساخته است. انفجار جمعیت ، مسائل و تنشهای اجتماعی خاصی را به همراه داشته است.

آلودگی هوا و محیط زندگی و اجتماعی به طرز خطرناک کوجبات اضمحلال ، فساد و فرسودگی بشر را فراهم ساخته امنیت روانی آنان را به مخاطره انداخته است. جامعه شهری با تحرک زیاد و نامشخص خود ، نبود روابط خانوادگی نزدیک و وسیع ، فشار روانی فزاینده ای را برافراد تحمیل نموده است. ازداوج های ناموفق و ناخشنود کننده ازهم گستگی خانوادگی ، طلاق و داغ های هیجانی که بروالدین و کودکان باقی می گذارند، ناراحتی های بشر کنونی را افزایش داده اند . توجه به معنویات جای خود را به رقابت های افراطی و جلوه های خیره کننده زندگی صنعتی بخشیده و اضطراب بشر کنونی را عمیق تر ساخته است.

اضطراب پدیده روانی و مفهومی نظری روانشناسی است که در آن شناخت و عاطفه دخالت اساسی دارد.

اضطراب وقتی بروز می کند که فرد نتواند فشار ئ تهدید حاصله را دفع یا با طریقی مناسب با آن کنار بیاید .

تشدید شرایط اضطراب و یا استمرار آن موجب بروز علائم گوناگونی چون خستگی – افسردگی ، گناه ، سردرد ، مشکلات جنسی ، احساسات کهتری و بی کفایتی می شود . در چنین شرایطی یا خود شخص تصمیم می گیرد به روانکاو یا به وی توصیه می شود که به روانشناس مراجعه کند. سید احمدجمالی ( سال 1378 ص 45)

شاید اغراق نباشد که اگر اضطراب به عنوان یک حالت مستقل همراه با اختلالات روحی دیگر به خصوص افسردگی را شایعترین بیماری قرن حاضر به حساب می آوریم . احساس نگرانی مخصوصا در مورد آینده ، ناراحتی عمده بیمار به حساب می آید در این رابطه شاید بی تناسب نباشد اگر اضطراب ها را التهاب آینده معرفی کنیم . این اصطلاح در لغت نامه معروف عمید آشفتگی ، لزیدن ، بی قراری معرفی شده است.

 

فهرست

فصل اول: بیان موضوع تحقیق             7

مقدمه                                 8

بیان مسئله                            10

فرضیه                                 11

اهداف تحقیق                           12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق        14

تعریف اضطراب                          16

تشخیص بالینی اضطراب                    18

توصیف اختلالهای اضطرابی                                        22

جدول 1-7 نشانه های وحشت زدگی درد ( DSM-IV)   24

جدول 2-7 خلاصه سنجشی اختلال وحشت زدگی   26

گذر هراسی                             27

جدول 3-7 خلاصه سنجش گذر هراسی          28

جدول 4-7 ملاکهای تشخیص هراس اجتماعی براساس ( DSM-IV)  29

اختلال اضطراب فراگیر                   31

مشکل ترسهای مقاوم و اضطراب فراگیر     33

باز آموزی تنفس                        34

مشکلات مرتبط بارم ناکافی               35

مهار کردن اضطراب کنترل و پیش بینی پذیری      37

تفکیک ترس از اضطراب                   39

مولفه های رفتاری اضطراب               40

اهداف بلند مدت                       41

ملاحظه های درمانی                      42

اختلال اضطرابی ناشی از مواد            43

اختلال اضطراب – افسردگی مختلط          44

درمان دارویی                          46

فصل سوم: روش اجرایی پژوهش             47

تعیین و تعریف جامعه                   48

ابزار اندازگیری در تحقیق              49

دستور اجرای پرسشنامه                  50

طرح پژوهش                             51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج        54

آمار بدست آمده از آزمون کتل دانشجویان پسر    55

جدول 4-1 نمرات خام آزمونهای دو گروه پسران        57

جدول 2-3 مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران     59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری            60

نتیجه گیری                            61

محدودیت ها                            62

پیشنهادات                             62

ضمائم                                 63

منابع                                 64

پاسخگویی                              65

این فایل ورد در 72 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.