دانلود مجموعه مقالات روش تحقیق و نمونه گیری

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﮋوﻫش های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻮرﻣﻦ ﺑﻠﯿﮑﯽ، ترجمه حسن چاوشیان

جایگاه چارچوب نظری و مفهومی درپژوهش
دکتر یزدان منصوریان

کتاب نمونه‌گیری: روش‌ها و کاربردها
نوشته‌ی پل اس. له‌وی و استنلی لمی‌شو
ترجمه‌ی خانم گیتی مختاری امیرمجدی
ویرایش دکتر علی عمیدی
مأخذ: پژوهشکده آمار

رویکرد فراتحلیلی ظرفیت ها و خلأها
قاسم آزادی احمدآبادی

روش تحقیق

نمونه گیری در پژوهش های کیفی راهنمایی برای شروع
هادی رنجبر و همکاران

Methodolatry and Qualitative Health Research
KERRY CHAMBERLAIN

روایی و پایایی

مفهوم پایایی و روایی در تحقیق کیفی
Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research
نویسنده: ناهید گل افشانی، ترجمه محمدرضا خسروی

روایی و پایایی ابزارها و روش های مختلف اندازه گیری آنها در پژوهش های کاربردی
ابوالفضل محمدبیگی، نرگس محمدصالحی، محمد علی گل

تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی
محمد عباس زاده

راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیات کیفی
امیرطباطبایی، پرخیده حسنی، حامد مرتضوی، محبوبه طباطبایی چهر

طراحی پرسشنامه شکست های شناختی شغلی تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار
ن حسن زاده رنگی، ت الهیاری، ی خسروی، ف زائری، م صارمی

Reliability Coefficients and Generalizability Theory
Noreen M. Webb, Richard J. Shavelson and Edward H. Haertel

روش تحقیق پدیدار شناسی

روش شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی
عبدالحسین امامی سیگارودی، ناهید دهقان نیری، زهرا رهنورد، علی نوری سعید

پدیدارشناسی-رویکردی فلسفی، تفسیری و روش شناختی
حجت الله مرادی پردنجانی، ستار صادقی

کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی
حیدرعلی عابدی

Researching Entrepreneurship through Phenomenological Inquiry
JASON COPE

به صورت پی دی اف
25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.