دانلود امکان فرآوری کانسارهای وانادیوم و تنگستن دار

چکیده

وانادیوم محصول فرعی مهمی است که به طور وسیع در آلیاژهای فروس و غیر فروس بکار برده می شود. میزان جهانی وانادیوم از منابعی مانند مواد اولیه چگاله ها،
سرباره های فلز کاری و پس مانده های نفتی بدست می آید. مواد معدنی حاوی وانادیوم عبارتند از: کارنوتیت، موتراسیت، پاترونیت، دشلولیت و وانادنیت. سرباره های صنایع آهن یک منبع اصلی وانادیوم اند در حال حاضر منابع شناخته شده وانادیوم نیازهای قرن آینده را برآورده می سازد. مواد حاوی وانادیوم بوسیله چند روند از قبیل کاهش کلسیم، لیچینگ، خروج هلال و تبادل یونی برای بدست آوردن وانادیوم به شکل یک فلز فرو وانادیوم، پنتوکسید وانادیوم و یا شکل مواد شیمیایی مختلف فرآورده می شود.

میزان عنصر و تقاضای وانادیوم در طول 2 سال گذشته ثابت بوده است و در حال کاهش قیمت است.

تولید کنندگان اصلی وانادیوم شامل چین، آفریقای جنوبی و روسیه است، در حالی که میزان کمتری در کشورهای استرالیا، آمریکا تولید می شود.

مواد خام ثانویه مانند سرباره های فولاد کاری و یا پس مانده های دیگر صنایع حاوی وانادیوم، مانند کاتالیزورها و یا خاکستر کوره نفت سوز، می توانند پیش از مصرف نهایی به منظور تولید وانادیوم مورد استفاده قرار گیرند. بدین ترتیب، به مانند پردازش اولیه، لیچینگ قلیایی باید در یک کوره گردان و یا یک کوره چند اجاقی انجام گیرد. این فرآیند وانادیوم را که به طور مستحکمی در داخل ساختار معدنی اسپیل جای گرفته، به وانادی قابل شستشو تبدیل می کند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده                                               1

 

فصل اول: کلیات                                     

کلیات                                               3

ذخایر وانادیوم در ایران                                 8

 

فصل دوم: فرآوری وانادیوم

2-1- منابع وانادیوم                                     10

2-2- کشورهای اصلی صنعت وانادیوم                         16

2-2-1- جمهوری آفریقای جنوبی                             16

2-2-2- جمهوری خلق چین                               17

2-2-3- روسیه و سایر کشورهای CIS                         21

2-3- فرآیندهای تجاری بازگیری                            29

2-3-1- وانادیوم                                     29

2-3-2- پنتوکسید وانادیوم                                31

2-3-3- فرو وانادیوم                                     32

2-4- نقش استرالیا در صنعت وانادیوم                      35

 

فصل سوم: سنتیک واکنش عملیات برشته کردن وانادیوم و استفاده از سرباره های فولاد به عنوان ماده خام ثانویه

3-1- مقدمه                                          40

3-2- بررسی پژوهشی فرآیند تشویه وانادیوم                     41

3-3- آزمایشات عملی                                      43

3-4- جنبش شناسی واکنش                               44

3-5- مدل فرآیند تشویه وانادیوم                               47

3-6- نتایج و مباحث آزمایشات عملی فرآیند تشویه وانادیوم               48

 

فصل چهارم: فرآوری جدید جهت بازیابی کانیهای وانادیوم و تنگستن از محلول لیچینگ آلیا‍ژ تنگستن دار

4-1- مقدمه                                          52

4-2- روش تجربی                                      54

4-2-1- آماده سازی نمونه                                 54

4-2-2- روش تجربی                                    55

4-3- نتایج و مباحث آزمایش                               56

4-4- بازگیری وانادیوم                               59

4-5- بازگیری تنگستن                                     62

4-5-1- تبدیل Na2wo4 به Cawo4                             62

4-5-2- تبلور APT و خلوص آن                              63

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

نتایج و پیشنهادات                                   67

منابع مورد استفاده                                      68

این فایل ورد در 71 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.