دانلود بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد

در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات است و پروتئین حیوانی عمدتاً شامل گوشت دامها، طیور، آبزیان و فراورده‌های لبنی و دامی می‌باشد. در ایران، کمبود میزان بارش سالیانه، تخریب اراضی کشاورزی، جنگلها و مراتع، آلودگی بیش از حد منابع آبی، عدم استفاده صحیح و اصولی از نهاده‌های زراعی و مهمتر از همه سوء مدیریت، باعث مشکلات زیادی در تأمین پروتئین شده است. هم اکنون کشور ما بیش از 65 میلیون جمعیت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1400 هجری شمسی این رقم به80 میلیون نفر برسد. با افزایش روزافزون جمعیت و تغییر الگوی مصرف مقدار غذای سرانه و مصرف کل غذا افزایش خواهد یافت. با توجه به مشکلات فوق، در آینده یکی از بحرانی‌ترین مسائل کشور ما، مسئله تأمین پروتئین خواهد بود. در این میان تولید و پرورش قارچ خوراکی از چند نظر حائز اهمیت است، که عبارتند از:

 

1ـ تأثیر اندک شرایط محیطی و آب و هوایی بر پرورش قارچ خوراکی:

قارچ خوراکی در بیشتر مناطق آب و هوایی کشور بدون تجهیزات و امکانات ویژه قابل پرورش است. زیرا تولید و پرورش آن در مکان‌های کنترل شده و سربسته صورت می‌گیرد. همچنین پرورش قارچ از لحاظ صرفه‌جویی در استفاده از زمین، قابل توجه می‌باشد.

2ـ صرفه اقتصادی:

برای تولید و پرورش قارچ خوراکی از بقایای گیاهی محصولات کشاورزی از قبیل کاه و کلش و سایر مواد زاید گیاهی استفاده می‌شود و نیز کمپوست مصرف شده در پرورش قارچ، می‌تواند به عنوان کود آلی مرغوب در باغها و مراتع مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر تهیه منابع پروتئینی دیگر، در مقایسه با قارچ، هزینه بشتری دارد.

3ـ ارزش غذایی:

قارچ خوراکی با میزان پروتئین 30ـ25 درصدی هم‌ردیف حبوبات و بالاتر از سبزیجات و میوه‌ها قرار دارد. همچنین هضم 80ـ70 درصدی پروتئین قارچ حائز اهمیت است و میزان کربوهیدرات‌ها و کلسترول در آن پایین است. به دلیلی پایین بودن کالری در قارچ یک رژیم غذایی مناسب برای لاغری است. قارچ‌های خوراکی دارای ترکیبات ضدسرطان نیز می‌باشند. با مصرف قارچ‌های خوراکی می‌توان ویتامین‌های C,E,K,D,A و گروه (B6, B2, B1) B و املاح معدنی مانند پتاسیم، کلسیم، فسفر و مقادیری آهن مورد نیاز بدن را تأمین کرد. برخی از اسیدهای آمینه در قارچ‌ خوراکی شامل لیزین، تریپتوفان، تریپسین و اسید فولیک می‌باشد (محمدی گل تپه، 1379).

همچنین مقایسه برخی از اسیدآمینه‌های موجود در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید با تخم‌مرغ، که یک منبع غذایی غنی از پروتئین می‌باشد، در جدول 2 آمده است (چنگ و مایلز، 1989)[1].

[1] -Chang & Miles, 1989

چکیده—————————————— 1
فصل اول: مقدمه
دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران     8

فصل دوم: بررسی منابع
تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ——– 10

آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید —– 12

طبقه‌بندی ————————————– 12

رده بندی ————————————– 12

اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ———- 13

مشخصات پرگنه در کشت خالص ———————- 15

نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:——– 15

تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای —————————————- 16

‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ———— 16

بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید     19
الف ـ هموتالیسم ————————– 19

ب ـ هتروتالیسم ————————— 20

ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید —————– 22
روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید: 24

الف

کشت بافت ————————————– 25

گزینش از طریق کشت تک اسپوری———————— 26
تهیه نقش اسپور ——————————– 26
الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری ————– 26

ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری ————— 27

اختلاط ساده————————————- 28

تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها———————— 28

بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها—————— 29
1ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها————- 29

2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست ——————————————- 30

3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP  30

4ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD 31

انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها: —– 32
الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:   33

ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: 34

ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها 34

اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها:    34

د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها: ——————————————- 35
مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: – 35
1ـ کشت اسپور——————————- 35

2ـ جداسازی تک اسپورها ——————– 36

3ـ تهیه اسپاون ————————— 36

آزمون میوه‌دهی ————————————- 36
الف ـ تهیه بستر کشت: ——————— 36
ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: ————— 37

تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: ————- 38

تولید اجسام میوه دهی در اسپاون—————– 38

‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست———- 39

مهندسی ژنتیک————————————— 39
1ـ انتقال ژن —————————– 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها———————- 40

فصل سوم: مواد و روشها
تهیه نژادها ———————————– 42

روش تهیه محیط کشت غذایی PDA——————– 42

روش کشت هموکاریون‌ها ————————— 43

روش تلاقی هموکاریون‌ها————————— 44

نمونه‌گیری از منطقه تلاقی ———————– 45

تهیه اسپاون مادری از هیبریدها—————— 45

تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید————— 46

تهیه بستر کشت (کمپوست)—————————– 47
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی ——- 49

ب ـ مایه‌زنی کمپوست ———————– 49

ج ـ خاک‌دهی بستر کشت———————– 49

هوادهی و افت سریع دما————————– 50

محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی ——- 53

محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی—– 53

محاسبه واریانس  افزایشی و غالبیت————— 53

فصل چهارم نتایج و بحث
نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها)– 55

تیپ رشدی پرگنه هموکاریون ———————- 55

نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها —————- 59

نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون ——————– 60

نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی ——————- 60

جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها – 61

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها — 64

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها ———- 64

جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی ———————- 66

ضریب همبستگی ———————————- 66

پیشنهادات ————————————- 67
منابع —————————————– 69

پیوست—————————————— 75

چکیده انگلیسی ——————————— 78

فایل به صورت ورد می باشد.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.