or

دانلود بررسی اسقرار سیستم حسابداری سنجش مسئولیت

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

پایان نامه‌ دوره کارشناسی حسابداری

بررسی اسقرار سیستم حسابداری سنجش مسئولیت

Placement of responsibility accounting system to measure

 

چکیده

حسابداری سنجش مسئولیت، سیستم تدارک و تجزیه و تحلیل مقایسه­ای نتایج عملکرد مدیران مراکز مسئولیت با بودجه جامع، به منظور ایجاد امکان ارزیابی سنجش مسئولیت آنان در راستای بهبود مستمر عملیات است. حسابداری سنجش ­مسئولیت از جمله نظام­های اطلاعاتی است که در قالب ساختار نظام­مند، مراکز مسئولیت را تدوین و تعریف و سپس اختیارات هر یک از مراکز مسئولیت را تنظیم و تفویض می­نماید و به منظور سنجش ­مسئولیت مدیر هر مرکز در قبال اختیارات تفویضی، به ارزیابی آنها می­پردازد و گزارش سنجش­ مسئولیت هر مرکز مسئولیت را تنظیم و در اختیار مدیریت­ شرکت قرار می­گیرد. بنابراین، نظام حسابداری سنجش­ مسئولیت، با توجه به اصل بنیادین تعریف شده یعنی پاسخگویی در قبال اختیارات تفویضی، لزوماً و ضرورتاً در سازمان­های غیرمتمرکز طراحی و به کار گرفته ­می­شود. سازمان­ها مورد بحث در حقیقت­ سازمان­های بزرگی هستند که بخش­ها و واحدهای کوچکتر تحت عناوین، بخش، گروه، واحد تجاری، مرکز کار و دپارتمان تقسیم می­شوند و جهت اداره کارآمد و اثربخش اختیارات لازم را تفویض و به مدیران مربوطه انتقال می­دهند و جهت اداره کارآمد و اثربخش اختیارات لازم را تفویض و به مدیران مربوطه انتقال می­دهند و حیطه نظارت (تعداد افراد تحت سرپرستی ­مدیر) را کاهش می­دهند و سازمان را از نظر ساختاری بلند یعنی با سطح متعدد طراحی می­نمایند. در این وضعیت، موضوع سنجش­ مسئولیت و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­گردد. پیچیدگی نظارت، در این سازمان­ها و فرماندهی کار و فعالیت و منابع توسط مدیران متعدد نیز بر اهمیت سنجش­ مسئولیت و ارزیابی عملکرد می­افزاید. توجه به ساختار بندی غیرمتمرکز، در تعریف مراکز مسئولیت نه تنها سودمند بلکه ضروری است، زیرا از منابع مورد و ثوق جهت تعریف مراکز مسئولیت، ساختار سازمانی است که در سازمان­های غیرمتمرکز، هر یک از بخش­ها و واحدهای­ جزء طراحی شده جهت تفویض اختیار، می­تواند به عنوان یک مرکز مسئولیت در نظام حسابداری ­سنجش مسئولیت تعریف و گزارشگری مسئولیت صورت گیرد.

مقدمه

سیستم حسابداری مسئولیتی به نحوی طراحی می­شود که اطلاعات واقعی با بودجه تطبیق داده شود. سیستم حسابداری در طی سال عمل ثبت و تلخیص حساب­های هر واحد را انجام داده و گزارش عملیات عبارت از مقایسه مانده واقعی حساب­ها با بودجه­ها و استانداردهاست که در طی دوره­های مختلف (یک ماهه، سه ماهه و غیره) تهیه و به مدیران مربوطه تقدیم می­گردد. از آنجا که مدیران واحدها در جریان رویدادهای روزمره واحدها قرار دارند، از انحرافات مهم قبل از گزارش آنان به مقامات و مدیران بالائی آگاه گردیده و علل انحرافات را شناسائی نموده و سعی می­نمایند که علل ایجاد آن را مرتفع نمایند. از سوی دیگر، مدیران سطوح بالا گزارشات را هنگامی دریافت می­دارند که علل ایجاد آن شناسائی و مرتفع گردیده است، در غیر این صورت می­بایستی توضیح کافی در مورد عدم رفع آن ارائه نمایند.

اساس سنجش مسئولیت در شرکت­های انتفاعی، مبتنی بر مقایسه نتایج عملکرد واقعی مراکز مسئولیت با نتایج پیش بینی شده در بودجه جامع است. نتیجه مقایسه، انحراف­های شناسایی شده و تفسیر انحراف­ها با رعایت نمودار سازمانی و سلسله مراتب پاسخگویی در نظام اداری غیرمتمرکز، در گزارش ویژه­ای تحت عنوان گزارش سنجش مسئولیت، به صورت یکپارچه، نشان داده می­شود. لازم به یادآوری شود که سنجش مسئولیت منحصراً مبتنی بر هزینه­های قابل کنترل است.

 

 

فهرست مطالب

چکیده فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2

فصل اول کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

بخش اول تعریف حسابداری سنجش مسئولیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

پیش نیازهای سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  4

مفروضات حسابداری سنجش مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5

پیش فرضهای لازم برای ایجاد نظام حسابداری سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………….  6

مزایای عمده حسابداری سنجش مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

ساز و کار سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

بخش دوم گزارشگری مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  8

مبانی گزارشات ایفای مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  9

بخش سوم سیستم­های حسابداری سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  9

ویژگی سیستم حسابداری سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  10

نحوه عملکرد سیستم حسابداری سنجش مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

بخش چهارم همبستگی حسابداری صنعتی و سنجش مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………..  11

ارتباط بودجه با سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  12

بخش پنجم سنجش مسئولیت در مدیریت متمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  12

تمرکز زدایی و حسابداری سنجش مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  13

الف) منافع تمرکز زدایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  13

ب- هزینه­های تمرکز زدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

بخش ششم سنجش مسئولیت در مدیریت غیرمتمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

سازمان­های غیرمتمرکز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  15

چرا در سازمان­ها عدم تمرکز وجود داشته باشد؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  16

فواید عدم تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  17

مضرات عدم تمرکز  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  18

فصل دوم پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  19

بخش اول مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  19

ارکان مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  19

بخش دوم مرکز مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  20

مراکز مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  20

انواع مراکز مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  21

مرکز بهای تمام شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  21

مرکز مسئولیت هزینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  21

نقش هزینه­های قابل کنترل در سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  24

مرکز بهای تمام شده اختیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  24

مراکز درآمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  25

مراکز سود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  25

مراکز سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  26

مراکز مسئولیت و ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

بخش سوم جریان اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  28

چهارمین سطح مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  28

سومین سطح مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  28

دومین سطح مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  28

اولین سطح مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  29

فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………  31

اندازه گیری عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  31

ارزیابی عملکرد مدیران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  31

ارزیابی عملکرد مدیران در مقابل عملکرد اقتصادی مراکز مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………….  32

نقش بخش­های شرکت در سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  33

ارزیابی مدیران بخش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  34

ارزیابی نسبی عملکرد در سازمان­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  35

ارزیابی عملکرد در سازمان­های غیر انتفاعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  36

اندازه گیری عملکرد در مراکز بهای تمام شده اختیاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  37

اندازه گیری عملکرد در مراکز سود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38

ارزیابی عملکرد در مراکز سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  40

اندازه گیری سود و دارایی­های مراکز سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  41

شاخص­های سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

الف) شاخص­های نوین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  42

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  42

کاربردهای داخلی EVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  43

کاربردهای خارجی EVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  44

ارزش افزوده بازار (NVA) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  46

روابط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

ب) شاخص های مالی سنتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  48

معیارهای مالی سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

1- بازده سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  49

2- سود باقیمانده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3- بازده فروش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  51

4- سود هر سهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

5- قیمت به عایدی هر سهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  56

این فایل ورد در 68 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

245,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.