سنجش مکان در طراحی شهری (محله اصغر آباد رباط کریم)


سنجش مکان در طراحی شهری

(محله اصغر آباد)

گزارش پلیس چک

تکنیک مکان سنجی

PLACECHECK

مقدمه

. تکنیک مکان سنجی  (پلیس چک)یکی از تکنیک های جدید در طراحی شهری است.که توسط رابرت کوان از طرف”سازمان اتحاد شهری”برای مشارکت دادن مردم و شهروندان عادی در ارزیابی محیط های شهری تدوین گردیده است.در این تکنیک تا حد امکان از پرداختن به مباحث تجریدی که به دشواری قابل ارزیابی هستند و کاربرد اطلاعات و واژگان حرفه ای رایج در تکنیکهای تخصیصی ،که معمولان مانع مشارکت گروهای غیر متخصص میگردد،پرهیز شده است.در حال حاضر این تکنیک به شکل فزاینده ای جهت استفاده در تدوین اسناد هدایت طراحی از سوی حرفه مندان و جوامع محلی مورد استقبال قرار گرفته است.                                                                   . سنجش کیفیت مکانهای شهری چنانچه به شیوه ای جامع و صحیح صورت گیرد منجر به آفرینش مکانهای پایدار میگردد چرا که با باز شناسی جامع مولفه های اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی و ارتباطات متقابل آنها زمینه لازم هدایت فضاهای شهری در چارچوپ الگوی توسعه پایدار فراهم می آید.پایداری  اجتماعی فضاهای همگانی مستلزم حضور و مشارکت مردم در مراحل گوناگون فرآیند طراحی شهری و به ویژه در مرحله”سنجش وضیعت”است و از این رو جستوجوی روشهایی که از طریق امکان سنجش کیفیت مکانها با مشارکت مردم عادی ممکن گردد،در دهه های اخیر در دستور کار پژوهشگران و حرفه مندانطراحی شهری بوده است.

مقیاس

“مکان سنجی” را میتوان با گروه کوچکی از افراد ،مثلا با حضور پنج یا شش نفره افراد یک مکان ،یا گروه کوچکی از از مردم نبش کوچه ای جمع شده اند آغاز کرد.

از نظر مقیاس تکنیک انعطاف پذیریست و میتواند در مورد یک خیابان ،واحد همسایگی ، یک مرکزشهر ، و یا کل یک منطقه  و یا شهر به کار برده شود و همچنین قرار گاه مورد سنجش میتواند مکانهای شهری،حومه نشینی و یا حتی روستا باشند.

این فایل ورد در 21 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *