دانلود رایگان ضوابط پارکینگ عمومی


4-3- پارکینگ عمومی

4-3-1- کسب مجوز – هیچ پارکینگ عمومی بدون کسب مجوز رسمی تأسیس نخواهد شد و مجوز رسمی فقط بایستی بوسیله اداره ترافیک و مجری طرح و با توجه به دیگر مقررات پارکینگ عمومی صادر شود.

4-3-1- تعیین حدود پارکینگ – حدود پارکینگ عمومی بایستی بوسیله نرده، دیوار، گیاهان و یا فضای باز و سبز از بر گذرگاههای عمومی بقسمی جدا شود که توقف وسایط نقلیه در پارکینگ به هیچ وجه موجب خارج شدن قسمتی از بدنه اتومبیل از حد مالکیت زمین پارکینگ نشود و علاوه بر این در کف پارکینگ بایستی جدولهای کوتاه و برجسته ای پیش بینی شود که راننده بهنگام متوقف کردن وسیله نقلیه ضمن برخورد چرخهای آن با این جدول متوجه وضع استقرار وسیله نقلیه در محل توقف بشود.

4-3-3- راه ورودی – عرض را ورودی پارکینگ در مواردی که مسیر پیاده را قطع می کند نبایستی از نه متر تجاوز کند. در مواردی که پارکینگی دارای ورودی و خروجی مجاور یکدیگر می باشد راههای ورودی و خروجی بایستی بوسیله یک جدول به عرض سه متر از یکدیگر جدا شوند و راههای ورودی و خروجی بایستی از محل برخورد حد جانبی خیابان های شهری با یکدیگر، حداقل سی متر فاصله داشته باشد.

[download id=”79665″]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *