دانلود طراحی هماهنگ‌ جدید جبران‌کننده VAR استاتیک و تثبت‌کننده سیستم برق برای سیستم برق چندماشینی با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتریایی با محوریت بهینه‌سازی ازدحام ذره


دانلود طراحی هماهنگ‌ جدید جبران‌کننده VAR استاتیک و تثبت‌کننده سیستم برق برای سیستم برق چندماشینی با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتریایی با محوریت بهینه‌سازی ازدحام ذره 

چکیده:
امروزه ابزارهای سیستم انعطاف‌پذیر انتقال جریان برق (FACTS) به صورت روز‌افزونی در سیستمهای برق در حال استفاده شدن هستند. این ابزارها دارای اثرات قابل‌توجهی بر روی افزایش توانایی مهار سیستم دارند. در این مقاله یک الگوریتم جستجوی باکتریایی با محوریت بهینه‌سازی ازدحام ذره (BF-PSO) برای طراحی پارامترهای هماهنگ‌شده تثبیت‌کننده سیستم برق (PSS) و جبران‌کننده VAR استاتیک (SVC) به کار گرفته می‌شود. با در نظر گرفتن غیرخطی‌بودن سیستم برق، روشهای خطی را نمی‌توان برای طراحی پارامترهای هماهنگ‌شده کنترل‌کننده‌ها مورد استفاده قرار داد. در این مقاله مدل غیرخطی سیستم برق و جبران‌کننده VAR استاتیک (SVC) برای طراحی پارامترهای تثبیت‌کننده سیستم برق (PSS) و جبران‌کننده VAR استاتیک (SVC) مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای این هدف، این مساله طراحی ابتدا به یک مساله بهینه‌سازی تبدیل می‌شود و سپس الگوریتم جستجوی باکتریایی با محوریت بهینه‌سازی ازدحام ذره (BF-PSO) برای حل این مساله به کار گرفته می‌شود. فرآیندهای شبیه‌سازی بر روی یازده سیستم برق چهار ماشینی اتوبوس و در نرم‌افزار مطلب انجام می‌شوند. نتایج حاصله تایید‌کننده کارآمدی روش پیشنهادی برای تثبیت کردن نوسانات سیستم برق می‌باشند. مقایسه بین الگوریتم BF-PSO با الگوریتمهای هوشمند دیگر (یعنی PSO و BFA) عملکرد بهتر روش BF-PSO را روشن‌تر می‌کند.

این فایل ورد در 13 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *