پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن


پرسشنامه کارت امتیازی متوازن – شماره 1 شامل 2 صفحه ورد word
پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت شناسائی عملکرد موجود و عملکرد مطلوب شرکت براساس مهمترین معیارهای سنجش عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن تهیه و تنظیم شده است.

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن – شماره 2 این پرسشنامه داری 48 سوال میباشد شامل 4 صفحه ورد word
برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها براساس کارت امتیازی متوازن شاخص های بسیار متعددی وجود دارد. در مطالعات انجام گرفته برای شرکت‌های مختلف بیش از یکصد شاخص گردآوری شده است. مجموعه این شاخص‌ها در جداول زیر خلاصه شده است. پژوهشگران می‌توانند براساس سازمان مورد مطالعه خود شاخص‌های مورد نظر را انتخاب کنند.

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن – شماره 3 این پرسشنامه داری 20 سوال میباشد شامل 2 صفحه ورد word
پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن
هدف: ارزیابی نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن .
نحوه تکمیل
امتیازدهی و تفسیر نتایج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *