دانلود تحقیقی جامع راجب استروئید

بدون مصرف استروئید نیز می توان قهرمان شد!

در صورتی می توان این گفته را تایید کرد که تست های کنترل دوپینگ در مورد تمام مسابقاتی که به اعطای حکم و مدال قهرمانی منجر می شود با وسواس تمام به اجرا در می آمد و این قبیل تست ها نیز در عین حال قدرت کشف و ردیابی تمامی انواع داروها و مواد شیمیایی غیر مجاز شناخته شده و شناخته نشده موجود در بدن ورزشکاران را می داشت.

این در حالی است که بسیاری از مسابقاتی که بیشتر نیز در داخل کشور انجام می گیرند مشمول تست دوپینگ نبوده و یا در صورت گرفته شدن نمونه از ورزشکارها نیز تست های واقعی کنترل دوپینگ که بیشتر در خارج از کشور نیز انجام می شود در مورد نمونه های گرفته شده اعمال نمی شود.
از این گذشته داروهای ممنوعه پس از مدتی از بدن ورزشکار خارج شده و دیگر در تست های کنترل دوپینگ قابل ردیابی نیستند در حالی که تاثیرات آنها بر قدرت و بر حجم عضلانی در صورتی که تمرینات بدنی ورزشکار در سطح خوب و مطلوبی باشد حتی تا مدتها پس از قطع مصرف دارو و حتی تا مدت ها پس از غیر قابل ردیابی شدن دارو در بدن نیز ماندگاری دارد.
با این وجود داروهایی نیز وجود دارند که مصرف آنها در تست های کنترل دوپینگ قابل ردیابی نبوده و ورزشکاران به راحتی و در سطح گسترده ای از آنها برای بالا بردن غیر طبیعی و غیر مجاز قدرت و حجم عضلانی خود استفاده می کنند و همین مسئله نیز سلامت رقابت ها را به شدت زیر سوال برده و به خطر می اندازد.

این فایل ورد در 23 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

10,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.