بررسی راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی


 

فساد اقتصادی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجّه ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راه های مبارزه خاصّ خود را می طلبد.تحقیق حاضر جوانب مختلف فساد اقتصادی ، علل اقتصادی وجود و شیوع آن در کشور را بررسی، و راه کارهای مبارزه با آن را ارائه می کند، و با توجّه به اسلامی بودن کشور، مسأله را با رویکردی ارزشی و دینی نیز مورد توجّه قرار می دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونی و بیرونی معضل فساد اقتصادی توجّه دارد، راهکارهای اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی در کالبد دین و ارزش های الاهی، اطمینان بیش تری دارند.به طور کلّی، این تحقیق  با ارائه پیش درآمد و تعریف فساد اقتصادی نشان می دهد که این عارضه در کشورهای جهان و ایران وجود داشته و پدیده ای عالم گیر است؛ سپس به علل اقتصادی شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور توجّه می کند و در ادامه، آثار و پیامدهای مخرّب آن را ارائه می کند؛ سپس به ارائه راه حل ها می پردازد.

مقدمه1

الف:انگیزه انتخاب موضوع2

ب:مواردی که باید آموخته شود3

پ:فرضیه های تحقیق4

ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق4

ث :پیشینه تحقیق4

ج:روش تحقیق6

چ:طرح کلی نگارش6

فصل اول:

کلیات وتاریخچه

بخش اول :تعاریف8

گفتار اول :تعریف فساد اقتصادی 8

مبحث اول :تعریف فساد و سطوح آن 9

مبحث دوم :آثار و تبعات مفاسد اقتصادی 10

گفتار دوم :مفاسد مالی در جهان11

مبحث اول :فساد اقتصادی  در ایران13

گفتار سوم :علل فساد اقتصادی  در ایران14

مبحث اول :قوانین حقوقی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی 15

مبحث دوم :ریشه ها و انگیزه های فساد اقتصادی 17

بخش دوم :آثار و پیامدهای فساد اقتصادی 19

گفتار اول :راه حل های کاهش فساد اقتصادی 21

گفتار دوم :مفاسد مالی از دیدگاه اسلام22

مبحث اول :آثار و پیامدهای گسترش مفاسد مالی را در جامعه از نظر اسلام 23

مبحث دوم :راه حل های مبارزه با فساد اقتصادی  از دیدگاه اسلام25

گفتار سوم :مجازات مفسدان مالی28

فصل دوم:

بررسی مفاسد اقتصادی در حوزه ادارای و ثبتی

بخش اول:فساد اداری31

گفتار اول :انواع فساد اداری31

گفتار دوم :علل ظهور و گسترش فساد اداری32

گفتار سوم :عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری 34

گفتار چهارم :روش‌های کنترل فساد اداری38

بخش دوم :راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ثبتی39

گفتار اول:راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه ثبتی40

گفتار دوم: راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ثبتی41

فصل سوم:

پولشویی

بخش اول :‌بررسی حقوقی پولشویی45

گفتار اول : مفهوم و تعریف 45

گفتار دوم:مبارزه با پولشویی51

گفتار سوم: اسناد و توافق نامه‌های جهانی و منطقه‌ای 53

گفتار چهارم :پیشگیری  از پولشویی57

نتیجه گیری و پیشنهادات62

منابع و مراجع68

فایل ورد 68 صفحه ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *