ترجمه مقاله تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات

تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات

همانند سایر کشورهای مرفه، فرانسه با افزایش تقاضا برای خدمات مراقبت های طولانی مدت (LTC) مواجه می باشد. موسسه دولتی خدمات مراقبت های طولانی مدت ، با آمار 70 درصدی در مورد افراد  تحت پوشش، بیش از 15 سال از زمان بازگشایش می گذرد. با این وجود این موسسه ، برای افزایش تعداد افراد سالمند ناتوان که انتظار می رود 3 درصد از جمعیت را تا سال 2060 تشکیل دهند، حمایت مالی منصف و مناسبی عرضه نکرده است. از سال 2005 تا کنون، پیشنهادات اصلاحات مالی متعددی ارائه شده است، از جدیدترین خطرات تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تامین اجتماعی گرفته تا هدفمند کردن یارانه ها برای بیمه خصوصی مراقبت های طولانی مدت. با این وجود، تا امروز هیچ تدبیری در مورد اصلاحات به تصویب نرسیده است. این مقاله تارخچه مختصری در مورد تامین مالی دولتی مراقبت های طولانی مدت در فرانسه را ارائه می دهد تا بتوان زمینه ای برای بحث های جاری، از جمله مواضع و قدرت سیاسی نسبی ذینفعان مختلف و در کوتاه مدت چشم انداز تردید آمیزی برای اصلاحات ایجاد کرد.

1. مقدمه

کشورهای زیادی با فشار افزایش سریع جمعیت سالمند مواجه هستند. در فرانسه، این مشکل به دلیل افزایش امید به زندگی به وجود آمده است اما این مسئله مانند کشورهای آلمان و ژاپن، باعث کاهش نرخ باروری نشده است. تاثیر اعلام زاد و ولد زیاد در جنگ جهانی دوم این روند را در میان مدت تشدید خواهد کرد و با اعلام 15.6 درصد جمعیت در مقایسه با 8 درصد امروز انتظار می رود جمعیت سالمند بالای 75 سال  تا سال 2050 تقریبا دوبرابر شوند. از آنجا که احتمال وابسته شدن تا حد زیادی با بالا رفتن سن افزایش می یابد، انتظار می رود تعداد افراد مسن ناتوان تا سال 2030 تا 40 درصد و تا 2060 تا 60 درصد افزایش یابد، و این یعنی از 15/1 میلیون نفر تا سال 2010 به 55/1 میلیون نفر در سال 2030 و 3/2 میلیون نفر در سال 2060 ، تقریبا برابر با 3 درصد جمعیت، می رسیم. در نتیجه، نیاز روز افزونی به مراقبت طولانی مدت (LTC) می باشد تا کمک های شخصی به افراد سالمند ناتوان در خانه یا خانه سالمندان یا دیگر مکانهای مراقبتی فراهم شود. در سال 2010، مخارج مراقبت های طولانی مدت فرانسه 34 میلیارد یورو، معادل 73/1 درصد تولید ناخالص داخلی، تخمین زده شد که از این مقدار 70 درصد بودجه دولتی بود.

مخارج افزایش تقاضا برای خدمات مراقبت های طولانی مدت، دولت کشور مرفه را برآن داشته است تا راه حلی برای حصول اطمینان به دسترسی از طریق حمایت مالی عمومی پیدا کند.این سیاستها اشکال مختلفی در طول سه دهه اخیر داشته اند. در سال 1995 آلمان ، نظام بیمه اجتماعی همگانی ای برای مراقبتهای طولانی مدت تاسیس کرد که  تا حد زیادی از طریق مالیاتهای مشمول بر حقوق و دستمزد که برای فرد دارای فواید است در قالب پول نقد و یا در نوع خدمات، تامین می شد. در سال 2000، ژاپن نظام بیمه دولتی را ایجاد کرد که از ترکیب حق بیمه و مالیاتهایی که دارایی ها برای خدمات شهروندی تصویب کرده بودند، تامین می شد.

فایل ورد 12 صفحه ای

95,000 ریال – Download