مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش


vسازمان ها دارای منابع مختلفی هستند، بعضی از آن ها منحصر به فرد، غیر قابل تقلید و بسیار ارزشمند می باشند که دانش از جمله آن ها است.

رشد مدیریت دانش از دو تغییر اساسی نشات گرفته است :

1- کوچک سازی

2- توسعه تکنولوژیکی

vدر طول دهه 1980 کوچک سازی استراتژی خوبی برای کاهش هزینه های ثابت و افزایش سود قلمداد می شد، اما این استراتژی، با خروج کارکنان و انتقال دانشی که در طول سالها بدست آورده بودند به کاهش و فقدان دانش با اهمیت منجر شد. این مشکل مدیریت را به مدیریت دانش سوق داد تا به این وسیله دانش کارکنان را ذخیره و حفظ کند.

توسعه تکنولوژیکی از طریق دو منبع مهم، گرایش به مدیریت دانش را افزایش داد :

vرشد انتشار منابع اطلاعاتی مثل اینترنت

vتوسعه تکنولوژی: موجب شد که تهیه و توزیع اطلاعات به راحتی صورت گیرد.

vدانش چیست ؟

اونپورت و پروساک دانش را اینگونه تعریف نموده اند :

دانش حقیقتاً یک آمیزه سیال و تغییر پذیر از تجربیات قالب بندی شده، ارزش ها، اطلاعات متنی، شناخت و بصیرت خبرگی است که چهارچوبی برای ارزیابی و ترکیب تجربیات جدید و اطلاعات فراهم می آورد.

vمدیریت دانش

تلاش یک سازمان جهت مدیریت و کنترل دانش نیروی کار خود

vفرایندهای مدیریت دانش منابع انسانی در سازمان ها

ابزاری که بوسیله آن ارزش به دانش خام اضافه می شود تا دانش پردازش شده(ستاده) خلق شود.

این فایل پاورپوینت در 23 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *