مسجد جامع سمنان


مسجد جامع سمنان:

معماری:
1-  ستون‌های گرد و قطور آن نشان دهنده تعلق آن به شیوه خراسانی است.
2-  ایوان‌های این مسجد بسیار بزرگ است، که این خصوصیت یعنی بزرگی بی‌تناسب ایوان، از ویژگیهای این شیوه است.
3-  ساختمان این مسجد از الگوی شبستان ستون‌دار پیروی می کند.
4-  ساختمان محوری دارد که از محراب می گذرد.
5-  منار آن مربوط به دوره سلجوقی است (شیوهرازی) و آجرکاری منار آشکارا با شیوه خراسانی متفاوت است، یعنی ظریف‌تر شده.

سازه:
1-  گنبد پَخ و یک پوسته دارد که احتمالاً قبلاً دو پوسته بوده است.
2-  تاغ کجاوه در آن بکار رفته است.
3-  نیم گنبد ایوان ترکین است و گوشه سازی شکنج دارد.

آرایه:
1- نمای آجرکاری دارد (شیوه آذری).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *