مسجد پیامبر

مسجد پیامبر:
1-  دور تا دور آن، دیوار است.
2-  شامل دو بخش سرپوشیده و سرگشاده است.
3-  ستوندار است (از تنه نخل‌های خشک شده «پَده» و یا درختان بی‌بار برای تیر و ستون بهره‌گیری می شد).
4-  راستای ساختمان رو به قبله است «محورگرا نسبت به قبله».
5-  محراب ندارد.
6-  طبق نظر برخی، این مسجد الگوی تمام مساجد عربی است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.