دانلود استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی


دانلود استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی

دانلود استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی

از دیر باز توجه به مفاهیمی همچون ارزیابی عملکرد و شایسته سالاری و تعالی مداری پارادایم هایی مهم و موثر می باشد .
نتیجه گرایی و دستیابی به اهداف در طول قرون ، بشریت را به سمت ارزیابی و سنجش عملکرد رهنمون ساخته است .
به دلیل اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد، این مقاله به بررسی آن و نیز ارائه یکی از مدلهای ارزیابی عملکرد ( کارتهای امتیازدهی متوازن) پرداخته است .

تعریف ارزیابی عملکرد:
ارزیابی‌ عملکرد «یعنی‌ سنجش‌ نسبی‌ عملکرد منابع انسانی‌ در رابطه‌ با نحوه‌ انجام‌ کار مشخص‌ در یک‌ دوره‌ زمانی‌ معین‌ درمقایسه‌ با استاندارد انجام‌ کار و همچنین‌ تعیین‌ استعداد و ظرفیتهای‌ بالقوه‌ فرد به‌ منظور برنامه‌ ریزی‌ در جهت‌ به‌ فعلیت‌ در آوردن‌ آنها».

تعریف مدیریت عملکرد :
برای مدیریت عملکرد تعاریف متـعددی ارائه شـده اسـت کـه می توان به دو مورد درپی آمده اشاره کرد:
مدیریت عملکرد یکی از ابزارهای کسب نتایج بهتر از کل سازمان، گروه ها و افراد درون سازمان، ازطریق درک و مدیریت نمودن عملکرد دریک چارچوب توافق شده از اهداف ، استانداردها و نیازمندی هاست.»
مدیریت عملکرد فرایندی چرخه ای- مرحله ای و در حال تکامل است که وضع فعلی را در حوزه های مورد نظر مدیریت بـا استفاده از شاخص های قـابل محاسبه ، مورد سنجش قرار می دهد و سپس اطلاعات بدست آمده را با استانداردهای پذیرفته شده مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد.»

مزیتهای مدیریت عملکرد :
۱)بهبود عملکرد فردی و تیمی
۲)شناسایی عملکردهای برتر جهت ارتقا
۳)توسعه و بهبود ارتباطات و روابط کاری با کارکنان
۴)ابزاری هوشمند برای اثربخشی مدیریت انسانی و دستیابی به کارایی بیشتر و ارتقای اثربخشی
۵)تقویت ارزشهای سازمانی
۶)ایجاد ادراکی مشترک در مدیران و کارمندان در مورد کاری که انجام می دهند.

فهرست مطالب
استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی 1
مقدمه : 1
تعریف ارزیابی عملکرد: 2
تعریف مدیریت عملکرد : 2
مزیتهای مدیریت عملکرد : 2
معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن : 4
عوامل ایجاد ارزش برای مشتریان در سه گروه زیر دسته‌بندی شده‌اند: 5
شرکت پست دریایی امریکا 6
روش انجام ارزیابی متوازن : 7
نتیجه گیری : 7
منابع و مناخذ : 8

این فایل ورد در 8 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.