or

دانلود نرم افزار تست MMPI 2 فرم بلند 567 سوالی+ تفسیر و نمره گذاری

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

دانلود نرم افزار تست MMPI 2 فرم بلند 567 سوالی+ تفسیر و نمره گذاری

دانلود نرم افزار تست MMPI 2 فرم بلند 567 سوالی+ تفسیر و نمره گذاری

آزمون MMPI، مشهورترین و پرمصرف‌ترین پرسش‌نامه شخصیتی است که به عنوان یک ابزار عینی برای تشخیص بیماری‌های روانی تدوین شده است . این آزمون، یک پرسش‌نامه خودسنجی با پاسخ‌های “آری” یا “نه” است. MMPI-2 برای افراد بزرگ سال ۱۸ سال و بالاتر مناسب است.برای آزمودنی های کوچکتر از ۱۸ سال باید از MMPI-A استفاده کرد. MMPI-2 شامل ۵۶۷ گزاره می‌شود و معمولاً حدود یک تا دو ساعت زمان می‌برد. همچنین نسخهٔ کوتا شده‌ای از MMPI-2 وجود دارد که شامل ۳۷۰ گزارهٔ اول MMPI-2 است. نسخهٔ کوتاه شدهٔ MMPI-2 در وضعیت‌هایی به کار می‌رود که وقت کم است. وضعیت بالینی آزمودنی ها عامل مهمی در تصمیم گیری برای کاربرد MMPI-2 است. اشخاصی که بسیار مضطرب با تهییجی هستند اغلب این کار را تقریباً تحمل ناپذیر می دانند. آزمون شخصیتی مینه سوتا یا MMPI را می‌توان یکی از مهمترین و معتبرترین آزمونها در زمینه شخصیت دانست.

هدف از اجرای تست MMPI-2 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده می باشد و ویژگیهای شخصیتی فرد را مشخص می کند. کاربرد تست MMPI-2 در موارد استخدام مشاغل خاص و مهم، ازدواج و مسائل خانوادگی و همچنین شناسایی اختلالات رفتاری و روانی می باشد و حتما باید توسط متخصصین روانسنجی و یا روانشناسی تفسیر گردد.

این بسته شامل موارد زیر می باشد:

۱- فایل برنامه: حاوی فایل فارسی برنامه بصورت (html) که بدون نیاز به اینترنت و بصورت آفلاین قابل اجراست (از طریق مرورگر اینترنتی مثل گوگل کروم، فایرفاکس و یا اینترنت اکسپلورر ) و بدون محدودیت روی چندین کامپیوتر قابل اجرا است .

این برنامه می تواند به صورت خودکار به نمره گذاری سوالات بپردازد. کافی است به سوالات پرسشنامه از طریق فرم کامپیوتری قابل اجرا در مرورگر اینترنتی پاسخ دهید تا برنامه به صورت اتوماتیک نمره خام ، نمره T ، نمره K ، مقیاس L , F , K و بیش از ۱۳۳ مقیاس این آزمون را محاسبه کند. (بدون ترسیم نمودار و نیمرخ روانی)

علاوه بر ارزیابی پایه موارد حذف شده زیر را نیز ماقیسه مینماید:

(ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ – ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی روایی –  ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ – ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ)

بعلاوه، مقیاس های تکمیلی شامل

۱-آیتم های انتقادی کاس-باچر و

۲- آیتم های انتقادی لاچر-وروبل نیز در این برنامه محاسبه و نمایش داده می شود.

۲- فایل روش اجرا و نمره گذاری آزمون MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی

۳- فایل تفسیر و تحلیل کامل آزمون MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی

۴- فرم کاغذی آزمون MMPI-2 جهت پرینت سوالات آزمون MMPI 2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی

۵- فایل ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ های روانسنجی آزمون مینه سوتا

لیست مقیاس های آزمون MMPI 2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی که در برنامه قابل محاسبه است و نتایج آن در جدول مربوطه محاسبه می گردد:

ردیفمقیاسنام مقیاس (انگلیسی)توصیف مقیاس
۱?نمی توانم بگویم
۲VRINVariable Response Inconsistencyﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ
۳TRINTrue Reponse Inconsistencyناهمسانی پاسخ های درست
۴FInfrequencyنابسامدی
۵FbBackside FF Back
۶FpInfrequency Psychopathologyفروانی آسیب روانی
۷LLieدروغ پردازی
۸KCorrectionمقیاس اصلاح
۹SSuperlative Self-Presentationخود ارائه کنندگی فوق العاده
۱۰HsHypochondriasisخودبیمارانگارى
۱۱DDepressionافسردگی
۱۲HyHysteriaهیستری
۱۳PdPsychopathic Deviateانحراف جامعه ستیزی
۱۴MfMasculinity-Femininity – Maleمردانگی-زنانگی، مرد
۱۵MfMasculinity-Femininity – Femaleمردانگی-زنانگی، زن
۱۶PaParanoiaپارانوئید
۱۷PtPsychatheniaروانپریشی-ضعف روانی
۱۸ScSchizophreniaاسکیزوفرنی
۱۹MaHypomaniaهیپومانیا
۲۰SiSocial Introversionدرونگرایی اجتماعی
۲۱D1Subjective Depressionافسردگی ذهنی
۲۲D2Psychomotor Retardationکندی روانی-حرکتی
۲۳D3Physical Malfunctioningبدکارکردی بدنی
۲۴D4Mental Dullnessملال ذهنی
۲۵D5Broodingآشفتگی فکری
۲۶Hy1Denial of Social Anxietyانکار اضطراب اجتماعی
۲۷Hy2Need for Affectionنیاز به محبت
۲۸Hy3Lassitude-malaiseرخوت-کسالت
۲۹Hy4Somatic Complaintsشکایت های بدنی
۳۰Hy5Inhibition of Aggressionبازداری پرخاشگری
۳۱Pd1Familial Discordناسازگاری خانوادگی
۳۲Pd2Authority Problemsتضاد با منابع قدرت
۳۳Pd3Social Imperturbabilityتشویش ناپذیری اجتماعی
۳۴Pd4Social Alienationبیگانگی اجتماعی
۳۵Pd5Self-alienationاز خود بیگانگی
۳۶Pa1Persecutory Ideasافکار گزند و آسیب
۳۷Pa2Poignancyحزن و اندوه
۳۸Pa3Naiveteساده لوحی
۳۹Sc1Social Alienationبیگانگی اجتماعی
۴۰Sc2Emotional Alienationبیگانگی عاطفی
۴۱Sc3Lack of Ego Mastery, Cognitiveفقدان تسلط من، شناختی
۴۲Sc4Lack of Ego Mastery, Conativeفقدان تسلط من، کرداری
۴۳Sc5Lack of Ego Mastery, Defective Inhibitionفقدان تسلط من، بازداری معیوب
۴۴Sc6Bizarre Sensory Experiencesتجارب حسی غیرعادی و نامانوس
۴۵Ma1Amoralityبی اعتنایی به اصول اخلاقی
۴۶Ma2Psychomotor Accelerationشتاب روانی-حرکتی
۴۷Ma3Imperturbabilityتشویش ناپذیری
۴۸Ma4Ego Inflationغرور و تکبر من
۴۹Si1Shyness/Self-Consciousnessکمرویی – خودهشیاری
۵۰Si2Social Avoidanceاجتناب اجتماعی
۵۱Si3Self/Other Alienationخود/دیگران بیگانگی
۵۲ANXAnxietyاضطراب
۵۳FRSFearsترس
۵۴OBSObsessivnessوسواسی بودن
۵۵DEPDepressionافسردگی
۵۶HEAHealth Concernsنگرانی سلامتی
۵۷BIZBizarre Mentationافکار نامانوس
۵۸ANGAngerخشم
۵۹CYNCynicismبدبینی
۶۰ASPAntisocial Practicesضداجتماعی
۶۱TPAType AA رفتار تیپ
۶۲LSELow Self-esteemعزت نفس پایین
۶۳SODSocial Discomfortناراحتی در روابط اجتماعی
۶۴FAMFamily Problemsمشکلات خانوادگی
۶۵WRKWork Interferenceمشکلات کار
۶۶TRTNegative Treatment Indicatorsشاخص های منفی درمان
۶۷AAnxietyاضطراب
۶۸RRepressionسرکوبی
۶۹EsEgo Strengthاستحکام من
۷۰MAC-RMacAndrew Alcoholism Scale-RevisedMacAndrew استعداد الکل یا می بارگی مک اندرو
۷۱AASAddiction Acknowledgementتصدیق اعتیاد
۷۲APSAddiction Potentialپتانسیل اعتیاد
۷۳MDSMarital Distressتنش زناشویی
۷۴HoHostilityخصومت
۷۵O-HOvercontrolled Hostilityخصومت بیش از حد کنترل شده
۷۶DoDominanceسلطه گری
۷۷ReSocial Responsibilityمسئولیت پذیری اجتماعی
۷۸MtCollege Maladjustmentعدم تطبیق با دانشگاه
۷۹GMMasculine Gender Roleنقش جنسی مردانه
۸۰GFFeminine Gender Roleنقش جنسی زنانه
۸۱PKPost-traumatic Stress Disorderاختلال استرس پس از سانحه
۸۲PSPost-traumatic Stress DisorderPTSD
۸۳D-ODepression, Obviousافسردگی، آشکار
۸۴D-SDepression, Subtleافسردگی، نامحسوس
۸۵Hy-OHysteria, Obviousهیستری، آشکار
۸۶Hy-SHysteria, Subtleهیستری، نامحسوس
۸۷Pd-OPsychopathic Deviate, Obviousانحراف جامعه ستیزی، آشکار
۸۸Pd-SPsychopathic Deviate, Subtleانحراف جامعه ستیزی، نامحسوس
۸۹Pa-OParanoia, Obviousپارانویا، آشکار
۹۰Pa-SParanoia, Subtleپارانویا، نامحسوس
۹۱Ma-OHypomania, Obvoiusنیمه شیدایی، آشکار
۹۲Ma-SHypomania, Subtleنیمه شیدایی، نامحسوس
۹۳demDemoralizationتضعیف روحیه
۹۴somSomatic Complaintsشکایت های اجتماعی
۹۵lpeLow Positive Emotionsپایین بودن احساسات مثبت
۹۶cynCynicismبدبینی
۹۷asbAntisocial Behaviorرفتار ضداجتماعی
۹۸perIdeas of Persecutionافکار آزار و اذیت
۹۹dneDysfunctional Negative Emotionsاحساسات منفی ناکارآمد
۱۰۰abxAberrant Experiencesتجربیات نابجا
۱۰۱hpmHypomanic Activationفعال سازی هیپومانیا
۱۰۲AGGRAggressivenessتجاوزکارى‌
۱۰۳PSYCPsychoticismروان‌ پریشى‌ گرایى‌
۱۰۴DISCDisconstraintمحدودیت
۱۰۵NEGENegative Emotionality / Neuroticismاحساسات منفی / روان‌ رنجورخویى‌
۱۰۶INTRIntroversion / Low Positive Emotionalityدرونگرایی / کمبود احساسات مثبت
۱۰۷FRS1Generalized Fearfulnessترس تعمیم یافته
۱۰۸FRS2Multiple Fearsترس چندگانه
۱۰۹DEP1Lack of Driveفقدان سائق
۱۱۰DEP2Dysphoriaملالت
۱۱۱DEP3Self-Depreciationخودسرزنشی
۱۱۲DEP4Suicidal Ideationافکار خودکشی
۱۱۳HEA1Gastrointestinal Symptomsعلائم گوارشی
۱۱۴HEA2Neurological Symtomsنشانه های عصبی
۱۱۵HEA3General Health Concernsنگرانی های بهداشت عمومی
۱۱۶BIZ1Psychotic Symptomatologyعلائم روان پریشی
۱۱۷BIZ2Schizotypal Characteristicsویژگی های اسکیزوتایپ
۱۱۸ANG1Explosive Behaviorرفتار انفجاری
۱۱۹ANG2Irritabilityتحریک‌ پذیرى‌
۱۲۰CYN1Misanthropic Beliefsباورهای غم انگیز
۱۲۱CYN2Interpersonal Suspiciousnessبدگمانی بین فردی
۱۲۲ASP1Antisocial Attitudesنگرش ضداجتماعی
۱۲۳ASP2Antisocial Behaviorرفتار ضداجتماعی
۱۲۴TPA1Impatienceکم طاقتی
۱۲۵TPA2Competitive Driveسائق رقابت
۱۲۶LSE1Self-Doubtعدم‌ اعتماد به‌ نفس
۱۲۷LSE2Submissivenessسلطه‌ پذیرى‌
۱۲۸SOD1Introversionدرون‌گرایى‌
۱۲۹SOD2Shynessکمرویى‌
۱۳۰FAM1Family Discordاختلاف خانوادگی
۱۳۱FAM2Familial Alienationبیگانگی خانوادگی
۱۳۲TRT1Low Motivationبی انگیزگی
۱۳۳TRT2Inability to Discloseناتوانی در افشا و آشکارسازی

تصاویر محیط برنامه

 توجه: برخلاف سایتهای انلاین که با گرفتن مبلغ زیادی فقط یک بار میتونید تست از خودتون بگیرید و برای جواب و تفسیرش و رسم نمودار باید پول پرداخت کنید با این نرم افزار و فایل اکسلی که بهتون ارائه کردیم میتونید هر چقدر که خواستید از خودتون تست بگیرید و تا جایی که میشه خودتون رو اماده کنید.
این تست رو توی ازمون های استخدامی دولتی هم میگیرن ازتون، پس اگه میخواهید که جواب تستون خیلی عالی در بیاد باید چند بار تمرین کنید تا خوب جواب بدید.
139,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.