مدرسه دارالفنون تهران

محمدتقی خان معار باشی تبریزی

1266 ه . ق (1228 ه . ش)

«معمار باشی عهد محمدشاه و اوایل عهد ناصرالدین شاه بود نام وی در الماثر و الاثارص 21 آمده است. وی پدر محمدابراهیم خان معمار باشی وزیر نظام بود.»

نام اثر: مدرسه دارالفنون تهران

ثبت تاریخی 1748

 darolfonoon

مدرسه دارالفنون در ابتدای خیابان ناصرخسرو قرار گرفته و سنگ بنای آن در اوایلا سال 1266 ه . ق در زمینی واقع در شمال ارگ نهاده شد، نقشه آن را میرزا رضای مهندس ترسیم نمود و محمدتقی معمارباشی به ساختن آن اقدام گردد.

faen

 ساختمان بخش شرقی دارالفنون تا اواخر سال 1267 ه . ق به انجام رسید و بقیه آن تا اوایل سال 1269 پایان یافت. بنای دارالفنون در حال حاضر دارای دو ورودی است که ورودی اصلی آن با سردر بلند و تزیینات کاشیکاری در ضلع شرقی و کنار خیابان ناصرخسرو قرار گرفته است. ساختمان دارای حیاط مرکزی و بنای دو طبقه در تمامی اضلاع است.

چهار اتاق، در جبهه جنوبی سالن آمفی تئاتر و نمازخانه قرار گرفته است. در جبهه غربی 6 اتاق و در جبهه شرقی 4 اتاق و یک سالن به ابعاد 8*16 متر و همچنین انبار تدارکات واقع شده است. این بنا در حال حاضر مدرسه عالی تربیت معلم است.

منبع: کتاب معماران ایران

بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.