صفرعلی اصفهانی

1242 ه . ق (1205 ه . ش)

نام اثر: مسجد سلطانی سمنان

ثبت تاریخی 394

 masjede semnan 1

مسجد سلطانی که به نام مسجد شاه نیز شهرت دارد از ابنیه قرن 13 ه . ق  است که بانی آن فتحعلی شاه قاجار است.

 masjede semnan 2

این مسجد دارای صحن وسیع و شبستانهای متعدد ورواق و مدرس کاشی کاری و چهار ایوان و مناره و منبری از سنگ مرمر و کتیبه های بسیاری با خطوط ممتاز است.

masjede semnan 3

ماده تاریخ این مسجد را عندلیب شلعر سروده که در روی یک قطعه سنگ مرمر نقش شده است. سال اتمام بنای مسجد 1242 ه . ق است. این مسجد از نمونه های کامل و مشهور مساجد دوره قاجاریه و معرف معماری آن عصر است.

 masjede semnan 4

منبع: کتاب معماران ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.