رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی


 

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه:…………………………………..1

1-1-        بیان مسئله:…………………3

1-2-        اهداف پژوهش:…………..3

1-3-        فرضیه ها و پرسش ها:…………….3

1-4-        تعاریف:…………….4

1-5-         تاریخچه نظام اداری در جهان:………….8

1-3-2- نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران:….8

1-4- تعاریف و مفاهیم:……………………..13

1-4-1- اداره:…………………………….13

1-4-2- نظام یا سیستم:……………………..13

1-4-3- مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه:……..13

1-4-4- جمعیت اداری:………………………..14

1-4-5- مساحت سرانه:……………………….14

1-4-6- ضرایب گردش:………………………..15

1-5-اوقات فراغت:………………………….17

1-5-1- تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت:……..17

1-5-2-مقایسه مفهوم«اوقات فراغت»باچند واژه دیگر:……………………………………18

1-5-3- شاخص‌های کیفی و کمی اوقات فراغت :……..19

1-5-4- نقش و کارکرد اوقات فراغت:……………20

1-5-5-آثار و نتایج اوقات فراغت : …………..21

1-6-تفریح وتفرج :…………………………21

1-6-1- تعریف واژه تفریح :………………….21

1-6-2-تعریف تفرج :……………………….22

1-6-3- مفاهیم مربوط به تفرجگاهها: …………23

1-6-4- پیش بینی تقاضای تفرجگاهی:…………..24

1-6-5- رابطه جمعیت و تفرج:…………………24

1-6-7- الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی:…….25

فصل دوم:تعاریف و مفاهیم

2-1- نگاهی به تجارت ایران:………………….29

2-2- جاده ابریشم، شاهراه تجارت شرق :…………32

2-3- نقش ایران در احیای جاده ابریشم:………..33

2-4- لزوم مراکز تجاری در یک شهر: ……………34

2-5-تاریخچه مجموعه‌های تجاری و اجتماعی درایران: ………………………………………..35

2-5-1-مقدمه ‌ای در شناخت مجموعه‌های تجاری گذشته:…35

2-5-2-چگونگی پیدایش مجموعه‌های تجاری از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی :…………………………35

2-5-3-سیر تکاملی مجموعه‌های تجاری:……………..37

2-5-4-بررسی بازارهای ایران- تکامل بازار:…….39

2-6- بررسی مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر شهرسازی:…………………………………39

2-6-1-بررسی خصوصیات ویژه مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر اقتصادی واجتماعی: …………………….40

2-7-انواع مجموعه‌های تجاری و بخش‌ های تشکیل دهندۀ آن: ………………………………………..43

فصـل سوم: بررسی نمونه های مشابه

مقدمه:…………………………………..46

3-1- مجتمع تجاری اداری تفریحی الماس شرق مشهد:…..51

3-1-1-موقعیت مجتمع:………………………….51

3-1-2-مساحت زمین:…………………………51

3-1-3- مشخصات بنا و واحدهای تجاری اداری :…….51

3-1-4- تاسیسات برودتی و حرارتی:…………….52

3-1-5- پارکینگ طبقاتی:…………………….52

3-1-6- نوع نما سازی و پوشش سقف:……………..52

3-1-7- نوع سازه:………………………….52

3-1-8- تاسیسات ساختمانی:…………………..52

3-1-8-1- سیستم تامین سرمایش و گرمایش واحدهای تجاری اداری:…………………………………..52

3-1-8-2-سیستم تامین سرمایش/گرمایش فضاهای عمومی:…………………………………..53 3-1-9- طراح و آرشیتکت مجتمع: ……………….53

3-1-10- تجهیزات ساختمانی:…………………..54

3-1-11- پارکینگ طبقاتی:……………………54

3-2- مرکز تجاری/اداری/تفریحی بین‌المللی دبی:……………………………….55

3-2-1-اتاق‌های جلسات:………………………55

3-2-2- سالن کنفرانس ـ تئاتر:……………….55

3-2-3- سالن سرپوشیده:……………………..56

3-2-4-اتاق‌های گردهمایی:…………………….56

3-2-5- سالن اجتماعات اصلی:…………………56

3-2-6-دفاتر اجرایی:……………………….57

3-2-7-آپارتمان‌های مرکز تجارت:………………..57

3-2-7- باشگاه خصوصی:………………………57

فصل چهارم:استانداردها و ضوابط طراحی

4-1-                    بخش تجاری:…………………………….59

4-1-1- مبلمان و طراحی داخلی فضاهای تجاری:…….59

4-1-2- نور‌پردازی در مراکز تجاری:…………….59

4-1-3-آکوستیک در مراکز تجاری:……………….61

4-1-4-انعطاف‌پذیری مراکز تجاری:………………61

4-1-5-ستون‌بندی واسکلت در مراکز تجاری:………..61

4-1-6-ارتفاع طبقات در مراکز تجاری:…………..61

4-1-7-عمق ساختمان تجاری:……………………62

4-1-8-سیرکولاسیون در مراکز تجاری:……………..62

4-1-9- ویترین در مراکز تجاری:………………..64

4-1-9-آبنما در مراکز تجاری:…………………65

4-1-10- فضای سبز در مراکز تجاری:…………….66

4-1-11- تهویه در مراکز تجاری:………………..66

4-1-12-پارکینگ در مراکز تجاری:………………67

4-2- بخش اداری:……………………………70

4-2-1- مطالعات عمومی:……………………..70

4-2-2- فضا و مصالح:………………………..71

4-2-3- ساختارهای سقف:……………………..73

4-2-4- طراحی مدولار:……………………….75

4-2-5- شبکه های طراحی:…………………….75

4-2-6- شبکه های اثاثیه:……………………77

4-2-7- شبکه های ساختمانی و تاسیساتی:………..77

4-2-8- تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار:…….78

4-2-9- سیرکولاسیون:………………………..80

-4-2-9-1- راهروها:………………………..80

4-2-9-2- پلکان ها:………………………..81

4-2-10- مبلمان اداری:……………………..81

4-2-10-1- وسایل و لوازم کار اداری: …………83

4-2-10-2- وسایل کار درایران:……………….84

4-2-10-3 ملاحضات در چیدمان:…………………84

4-2-11- تنظیم فضا با تغییرات:………………86

4-2-11-1 طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری:……………………………….87

4-2-11-2- عملکرد فضائی و محدودیت ها:………….88

4-3- آثار عوامل طبیعی بر انسان: ……………89

4-3-1- دمای محیط:………………………….89

4-3-2- سرو صدا:…………………………..90

4-3-3- نور:………………………………91

4-3-3-1- نور طبیعی :………………………91

4-3-3-2- نور مصنوعی :……………………..93

4-3-4- رنگ: ……………………………..94

4-3-5- بافت:……………………………..98

4-3-6- دید های خارجی و داخلی:……………..100

4-3-6-1- بازشوها:…………………………100

4-3-6-2 زیبا شناسی :………………………103

4-3-6-3 فرم: …………………………….103

4-3-7- حفاظت و امنیت:…………………….104

4-3-7-1- حفاظت:…………………………..104

4-3-8- اقدامات آکوستیکی:………………….105

4-3-9- توصیه های روان شناسی محیط کار:……….106

4-3-10- ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی:….109

4-4 – فضاهای تفریحی:……………………..111

4-4-1- بیلیارد:………………………….111

4-4-2- بازیهای کامپیوتری:…………………112

4-4-3-سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر):…………………………………112

4-4-4- سالن انتظار:………………………114

4-4-5- فضاهای نمایشگاهی:…………………..115

4-5- بخش تفریحی:………………………….115

4-5-1- سالن ورزشهای آبی:………………….116

4-5-2-زمینهای روباز ورزشی:………………..118

4-5-3- پیست اسکیت:……………………….119

4-6-جاده تندرستی:………………………..119

4-6-1-مسیر دوچرخه سواری:………………….119

4-7- پارک بازی کودکان:……………………120

4-7-1-بازیهای کامپیوتری و کافی نت:…………121

4-8-رستوران:…………………………….122

4-9- پارکینگ:……………………………124

4-10تأسیسات:…………………………….124

4-11-رفاهی – خدماتی:……………………..125

فصـل پنجم: شناخت بستر طرح

– مقدمه :……………………………….128

5-1- ویژگیهای جغرافیائی شهر تهران:………….128

5-1-1- موقعیت طبیعی شهر تهران:……………..128

5-2- ویژگی‌های اقلیمی‌‌ شهر تهران:…………….129

5-2-1- دما و رطوبت:………………………129

5-2-2-  بارندگی:…………………………130

5-2-3-  وزش باد:…………………………132

5-2-4- شرایط حرارتی در فضاهای آزاد:………..135

5-2-5- شرایط حرارتی در فضاهای داخلی:……….137

5-3- توپوگرافی:…………………………..140

5-4- آب های سطحی:………………………..140

5-5- آب های زیرزمینی:……………………..141

5-6- مطالعات زمین شناسی:…………………..143

5-7- خطر زمین لرزه گسترده تهران:……………..145

5-8-جهت گیری ساختمان در رابطه بااقلیم:………147

5-8-1-  فرم ساختمان در رابطه با اقلیم:……..148

5-9- سایه‌بان متناسب:……………………..148

5-9-1- جهت در سایبان:…………………….148

5-10- آنالیز سایت:……………. ………..149

5-10-1-دلایلانتخاب منطقه 22 بهعنوان مکان پروژه:…149

5-10-2-علل شکل‌گیری منطقه 22 تهران:…………..149

5-10-3-تقسیم‌بندی منطقه:……………………149

5-10-3-1- مشخصات کلی محله:………………….150

5-10-4- تحلیل سایت پروژه موقعیت سایت:………..150

5-11-لایه‌های توپوگرافی سایت:………………..151

5-12- همسایگی هاو ویژگی‌ها و پتانسیل‌های سایت:…152

فصل ششم:فرایند طراحی

6-1-فرایند طرحی:…………………………154

6-2- مبانی نظری کانسپت مجتمع:………………158

فصل هفتم:نقشه های معماری

7-1:برنامه فیزیکی مجتمع تجاری،اداری:…………163

7-2:سایت پلان:……………………………164

7-3:طبقه همکف:……………………………165

7-4: طبقه اول:…………………………..166

7-5: طبقه دوم:…………………………..167

7-6:نما:…………………………………168

7-7- برش:……………………………….169

7-8:آکس بندی…………………………….170

7-9:تیر ریزی:……………………………171

7-10: فنداسون:…………………………..172

7-11: تصاویری از رندرهای داخلی/خارجی مجتمع:….173

منابع: …………………………………177

فهرست تصاویر

عنوان                                     صفحه

تصویر(2-1): قدمت 5 هزار ساله ایران در تجارت دریائی در خلیج فارس:…………………………….29

تصویر(2-2)مراکز بزرگ اقتصاد در خاورمیانه:……30

تصویر(2-3)کشورهای واقع در جاده ابریشم:………32

تصویر(2-4)نقش ایران در احیای جاده ابریشم:……33

تصویر(3-1)مجتمع تجاری،اداری الماس شرق مشهد……..51

تصویر(3-2)نمای لابی مجتمع…………………….53

تصویر(4-1)سقف کاذب یک واحد تجاری ……………74

تصویر(4-2)سقف کاذب یک واحد اداری……………74

تصویر(4-3)کفسازی یک واحد اداری……………..74

تصویر(4-4)کفسازی یک واحد اداری……………..75

تصویر(4-5)ابعاد یک اتاق 2نفره………………77

تصویر(4-6)راهروی یک واحد اداری……………..80

تصویر(4-7)راه پله یک واحد اداری…………….81

تصویر(4-8)ابعاد میزهای دفتری………………..82

تصویر(4-9)فضای لازم جهت چیدمان میز تحریر………83

تصویر(4-10)ابعاد استاندارد موجود……………84

تصویر(4-11)نمونه ای از یک واحد اداری مبله شده…87

تصویر(5-1)بررسی جهت قرارگیری ساختمانها و خیابانها در برابر وزش باد…………………………134

تصویر(5-2)نمودارهای جهت و سرعت وزش باد………135

تصویر(5-3)جدول بیوکلیماتیک ساختمانی تهران……139

تصویر(5-4)آبهای زیرزمینی دشت تهران…………..143

تصویر(5-5)طبقه بندی مقاومت خاک اراضی شهری تهران… ……………………………………….147

تصویر(5-6)موقعیت و ابعاد سایت طرح………….150

تصویر(5-7) ساختمانهای اطراف سایت……………151

تصویر(5-8)همسایگی های اطراف سایت……………152

تصویر(6-1)ماکت شماره 1…………………….154

تصویر(6-2)ماکت شماره 2…………………….155

تصویر(6-3)ماکت شماره 3…………………….156

تصویر(6-4)ماکت شماره 4…………………….157

فهرست جداول

عنوان                                     صفحه

جدول(4-1)ابعاد و مساحت سالن های ورزشهای آبی…… ……………………………………….118

جدول(4-2)مساحت فضای بازی کودکان……………121

جدول(4-3)مساحت فضای بازی های کامپیوتری……..122

جدول(4-4)سرانه و مساحت لازم رستوران…………123 جدول(4-5)مساحت و سرانه فضای خدماتی-رفاهی……126

جدول(7-1)برنامه فیزیکی مجتمع……………….163

چکیده :

هدف از طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛دریافت خدمات اداری، تفریح و تفرج وارتباط انسانها با یکدیگر است.برای رسیدن به این هدف ابتدا نگاهی گذرا به تاریخچه تجارت و ایران ،پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ،اوقات فراغت و تفریح و تاریخچه ایجاد مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی  و اجتماعی در ایران و سنندج داریم و سیر تکامل و ویژگیهای این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار می دهیم. برای شناخت بیشتر نمونه‌های مشابهی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار داده‌ایم.مطالعه شهر سنندج برای طراحی صحیح مجموعه و رسیدن به هدف ابتدایی طراحی مجموعه(ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛دریافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با یکدیگر) الزامی بوده است.به کمک تحلیل هایی که از جهات مختلف بر روی سایت انجام شده؛ نحوه قرارگیری ساختمان در سایت؛ نحوه جهت‌گیری آن؛ امتدادهای موثر بر ساختمان؛ ورودیهای آن و … استخراج شده است. از آنجایی که سعی شده که ساختمان بیشترین هماهنگی را با محیط داشته باشد؛ آنالیز سایت مهمترین ابزارهای طراحی را در اختیار ما گذاشته است. برنامه‌ریزی کالبدی نیز فضاهای مورد نیاز و میزان آنها را مشخص خواهد کرد. بدیهی است که در روند طراحی؛ توجه خاص به ملاحظات دید و منظر و طراحی احجام بر اساس ویژگیهای سایت برای رسیدن به بهترین دیدها و مناسبترین احجام الزامی بوده است.

 

مقدمه:

موضوع مجتمع تجاری تفریحی با توجه به قدرت بی بدیل اقتصاد  و تفریح  و اوقات فراغت در عصر ما موضوعی ویژه در طراحی معماری به حساب می آید. در عصری که توجه به هر مسئله به میزان صرفه و بازده اقتصادی آن می باشد پیداست که امکان پرداختن به نگاه های خاص در معماری مجموعه های تجاری تقویت می گردد به همین دلیل انتخاب یک مجموعه تجاری که همراه با لذت تفریح باشد برای طراحی معماری خود به خود جذاب تر از موضوعات دیگر می باشد.

هر مجموعه تجاری تفریحی که نیازهای ضروری زندگی بشر را عرضه کند خود به خود بخشی از توجیه اقتصادی است . برای افزایش موفقیت اقتصادی یک مجموعه باید عواملی از قبیل شدت نیاز جامعه ، فاصله سایت تا مجموعه های مشابه ونحوه دسترسی افراد به مجموعه توجه نمود .

قابلیت اجرا از دو جنبه قابل بررسی است اول استان اجرای پروژه با توجه به تکنولوژی وشرایط جامعه و دوم سازگاری طرح و ساختار اجرایی آن با قدرت و موفقیت پروژه که هر دو درمرحله طراحی مورد توجه قرارخواهد گرفت.
این فایل ورد در 162 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.