استانداردها و ضوابط مجتمع تجاری


http://www.mehrpooya.com/img/projects/Maryam/e1.jpg

ضوابط:

سطح زیربنا در طبقه همکف تا میزان ۱۰۰% مساحت عرصه می تواند باشد.
– اراضی تجاری واقع در مراکز حوزه ها و مراکز مناطق تا چهار طبقه فقط مجاز به عملکردهای تجاری رده مربوطه بوده از طبقه چهارم تا طبقه هفتم مشمول عملکردهای تجاری،مختلط یا ترکیب هر دو می باشد.

رعایت عقب نشینی جانبی نسبت به پلاکهای مجاور در ساختمانهای تجاری تا چهارطبقه به میزان ۵/۱ متر ازروی طبقه همکف الزامی است درصورتی که تعداد طبقات بیش از چهار طبقه باشد عقب  نشینی جانبی  نسبت  به پلاکهای مجاور ۲ متر از روی  طبقه همکف الزامی است.

-ساختمان های واقع درحاشیه خیابانهایی که عرض آن بیش از ۳۰متر وبیشتر باشد تا سی متر ارتفاع نیاز به رعایت محدودیت ارتفاع ندارند.
– در صورتی که پارکینگ در طبقات زیر زمین یا همکف ساختمان پیش بینی شده سطح این قسمت جزو تراکم محاسبه نخواهد شد.
– رامپ پارکینگ که درفضای باز ساختمان پیش بینی شده  جزو سطح زیر بنا محسوب نخواهد شد.

– ارتفاع مفید واحد های تجاری منفرد در طبقه همکف حداقل ۶/۳ وحداکثر۸/۴ متر می باشد.
– ارتفاع مفید طبقات حداقل ۳ متر وحداکثر ۶/۳ متر می باشد.

احداث پله فرار واسانسور در ساختمانهای تجاری  بیش  از سه طبقه الزامی است .
-در صورت استفاده از سقف شیب دار ارتفاع بنا تا حد اکثر ۲/۱ متر قابل افزایش است.

حداقل عرض نور گیر،پاسیوها وحیاط های مرکزی برای بناها تا طبقه دوم ۶متر،تا طبقه چهارم ۹متروتا طبقه ششم ۱۲ متر می باشد.

ایجاد پنجره یا بازشو از زیر زمین به خیابان یا کوچه ویا فضاهای عمومی مجاور مجاز نمی باشد.
-احداث پیلوت دربنا های تجاری مجاز نمی باشد.

استاندارد ها:

۱-حداقل عرض ورودی ۶متر
۲- حداقل عرض راهروی اصلی درطبقه همکف ۸/۴ متردر مراکز مناطق و۹متر در مراکز حوزه.
۳- حداقل عرض راهروی عبوری مقابل مغازه ها در طبقات به صورت یک طرفه ۴/۲ متر ودر حالات دوطرفه مطابق عرض راهروی اصلی طبقه همکف.
۴- حداقل عرض راهروی فرعی ۴/۲ متر.
۵- حداقل عرض پله ۴/۲ متر.
۶- پیش بینی آسانسور وپله برقی جهت ارتباطات عمومی.
۷- در مراکز تجاری کلیه قسمت های عمومی به اضافه ۱۰% واحدهای تجاری وهمچنین کلیه واحدهای بیش از۱۰۰ متر مربع باید برای معلولان جسمی وحرکتی طبق ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران قابل دسترسی واستفاده باشد.

۸- پیشبینی پارکینگ برای مراجعه کنندگان درزیر زمین ویابه صورت پارکینگ چندطبقه.
۹- پیش بینی سیستم برق اضطراری
۱۰- تامین سرویسهای بهداشتی با تهویه کافی وتجهیزات اختصاصی معلولین به تفکیک مردانه وزنانه
تبصره : تعداد سرویس های بهداشتی بر حسب هر۲۰۰ متر مربع زیربنا یک زوج می باشد.
۱۱- پیش بینی بارانداز وامکان دسترسی مجزا جهت وسایل حمل ونقل مواد وکالا وتخلیه زباله.
۱۲- پیش بینی تاسیسات حرارتی وبرودتی به صورت تهویه مطبوع.
۱۳- پیش بینی راهروی خروجی وپله های فرار وسایر جوانب مربوط به ایمنی در مقابل حریق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *