دانلود مقاله ضرورت حجاب از نظر اسلام (قرآن و احادیث)


photo-gallery-dokhtarchadori49

چکیده مقاله / دانلود مقاله ضرورت حجاب از نظر اسلام (قرآن و احادیث)

پوشش یا حجاب ، به صورتیکه زیبائیها و زینت زن را بپوشاندو او را از چشم چرانی مردم هرزه و آلودگان به شهوت حیوانی، و حالات شیطانی حفظ کند دستوری قرآنی ، و قانون الهی ، و تکلیفی انسانی ، و برنامه ای اخلاقی است . گوهر گرانبها و زیبا و پر قیمتی چون زن وقتی در صندوق الهی حجاب قرار داشته باشد ، از دستبرد دزدان و غارتگران ، به گناه محفوظ خواهد بود .

فقط ادیان راستین الهی ، به ویژه اسلام ، به احیای حقوق زن همت گماشته و فطرت انسانی و الهی او را بیدار ساخته اند و زنجیرهای اسارت و بردگی را از دست پای آنان برداشته و از قید و بند جاهلیت آزاد نموده اند .

با نگاهی به گذشته به دلایل مخالفت استعمار با حجاب در ایران و ادوار گذشته پی خواهیم برد که حجاب زن مسلمان هویت بخش و عزت آفرین بوده و موجب می شد زن مسلمان در برابر هجوم افکار بیگانه گرفتار از خود بیگانی و ضعف و بی هویتی و آلودگی نگردد .

حجاب زن مسلمان لباس عفت و پاکدامنی ، و ساده زیستی او موجب مصونیت زنان و حتی مردان در مقابل هجوم مصرف زدگی و فرهنگ کالایی می گردید و راه را بر سیطره نظام سرمایه داری می بست .

استعمار برای سلطه جویی بر ملت ها ابتدا ارزش های اصیل اخلاقی آنان – از جمله حجاب و عفت را نشانه می گیرد و سپس با فاسد نمودن نیروهای جوان آن کشور چنگال های خونین خود را بر گلویشان می فشارد .

تعریف حجاب از نظر اسلام چنین آمده است : زن در معاشرت خود با نامحرم ، بدن خود را بپوشاند و به جلو گری و خودنمایی نپردازد .

حجاب : حریمی میان زنان و مردان نامحرم است و سبب فروکش کردن غریزه جنسی می شود.

زن ، این موجود ظریف ، مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این گوهر گرانبها در « گنجینه حجاب» مستور باشد تا از آفات هوسها مصون بماند . حجاب نوعی ارزش و احترام برای زنان به دنبال می آورد تا نامحرمان هوسران ، آن ها را به دیده ی حیوانی ننگرند

خداوند در سوره نور می فرماید :

« ای پیامبر ، به مؤمنان بگو چشم هایی خود را از نگاه به نامحرمان فروگیرند ، و عفاف خود را حفظ کنند ؛ این برای آنان پاکیزه تر است . »

پیامبر اسلام ( ص ) فرموده است :

« هر زن شوهر داری که چشمش را ازنگاه به غیر و غیر محارمش پر کند ، مورد غضب شدید پروردگار واقع می شود» .

در این مقاله به فواید حجاب اشاره ای شد که می توان چنین گفت حجاب :

1- موجب آرامش روانی . 2- استحکام پیوند خانوادگی .3- استواری اجتماع . 4- ارزش و احترام زن در جامعه می شود .

بهترین وسیله برای پوشش از نظر اسلام چادر است و در همین رابطه مقام معظم رهبری فرموده:

« چادر لباس ملی و اسلامی مورد علاقه زنان مسلمان ایران است » .

حجاب یکی از احکام ضروری اسلام به شمار می رود و شیعه وسنی به آن اتفاق نظر دارند.

پوشش از نظر اسلام برای زن 2 هدف اساسی دارد .

1- مصون ماندن زن در برابر طمع ورزی ها .

پیشگیری از تحریکات شهوانی و تأمین سلامت و بهداشت جامعه .

در آخر اینکه شاید به صراحت بتوان گفت در میان گمشده های جوانان ، امری مهمتر از معرفت نسبت به قابلیتهای فردی ، هویتی و دینی خود نباشد . باید کمک کرد تا این قابلیتها را که دستمایه ای از عشق و عقل ، دانش و همت و انگیزه و هدف است را بشناسند .

مقدمه :

هر موجودی دوست دارد آن چه را مالک است حفظ نموده و در مقابل متجاوزان از آن دفاع کند . این غریزه در شکل عالی تری در انسان وجود دارد و به صورت غریزه نوع دوستی ، دفاع از عقاید ، وطن و چیزهای بسیار دیگر ، بروز می کند . حجاب نیز از همین غریزه ها است ، لذا می بینیم انسان ها اولیه و غار نشینان با برگ درختان و پوست حیوانات خود را می پوشاندند داستان آدم و حوا فطری بودن پوشش را ثابت می کند. قرآن می فرماید :

 فلما ذاتا الشجره بدت لهما سوء اتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه .

آن گاه که آدم و حوا از آن درخت ممنوعه چشیدند پوشش آن دو ازبین رفت که به سرعت با برگ درختان خود را پوشاندند.

سرعت پوشش با برگ درختان بهشتی و لو به طور موقت بیانگر فطری بودن پوشش است ، با پیشرفت زمان نوع پوشش هم عوض می شود تا به امروز که پوشش به گونه های مختلف وجود دارد .

استعمار برای سلطه جویی بر ملت ها ابتدا ارزش های اصیل اخلاقی آنان از – جمله حجاب و عفت- را نشانه می گیرد و سپس با فاسد نمودن نیروهای جوان آن کشور چنگال های خونین خود را بر گلویشان می فشارد .

قبل از انقلاب به زنان ما چنین تفهیم کرده بودند که چادر و حجاب مانع از رشد و پیشرفت است و هرزنی اگر بخواهد پیشرفت اجتماعی ، علمی و سیاسی داشته باید بدون چادر در جمع های علمی شرکت کند تا مورد توجه قرار گرفته و بتواند به عرصه های اجتماع وارد گردد . ( سید آقایی ،1376)

نعمت بزرگی که جمهوری اسلامی برای زنان به ارمغان آورد آزادی واقعی در عین پوشش و حجاب بوده تا در پرتو این نعمت الهی زنان بتوانند آزادا نه در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند و هم با پوشش خود محیط اجتماع و خانواده را سالم نگه دارند ( مصطفوی ، 1382)

حجاب زن در اسلام یکی از وسایل امنیت است .

برای اینکه حدود اخلاقی در اجتماع حفظ شود ، اسلام برای زن حجاب را معین کرده است . خود این حجاب یکی از وسایل امنیت است . با حجاب زن مسلمان هم خود زن مسلمان امنیت پیدا می کند و هم مردان مسلمان امنیت پیدا می کنند.

آن جایی که حجاب را از زنان دور می کنند ، آن جایی که زنرا به عریانی و برهنگی نزدیک می کنند ، در درجه اول ، امنیت از خود زن و درجه ی بعد از مردان و جوانان گرفته خواهد شد ، برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد ، و زن بتواند کار خود را در جامعه انجام بدهد ، و مرد هم بتواند مسئولیتهای خود را انجام بدهد ، اسلام حجاب را معین کرده است که این حجاب ، یکی از آن احکام بر جسته ی اسلام است و یکی از فوایدش همین است . (مطهری، 1372)

دانلود مقاله: HIJAB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *