عکس: مسجد جامع اصفهان

Courtyard of Friday mosque of Isfahan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.