عملکرد ERP درسازمان (Enterprise Resource Planning)


erp

چـکيـده

امروزه سازمان ها بعنوان سيستم هاي اجتماعي مطرح مي باشند و جوامع فعلي بشري را جامعه سازمان ها ناميده اند. جامعه اي مالا مال از تحولات و دگرگوني ها كه ريشه در پيشرفت و تغييرات بوجود آمده در فن‌آوري و علوم دارد. وجود اين تغييرات سريع در محيط حاكي از آن است كه تنها با اتكاء به تجربيات فردي نمي توان به مديريت كار و بهره وري سازماني دست يافت.استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي كه بتواند همه فعاليت ها و وظايف موجود در يك سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروري را به موقع در اختيار استفاده كنندگان آن قرار دهد از ابزارهاي حياتي در سازمان هاي امروز است. بدون برخورداري از اين سيستم ها افزايش قابليت هاي سازمان، بهبود عملكرد، تصميم گيري بهتر و دستيابي به مزيت رقابتي غيرممكن است. در اين ميان سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ERP از جديدترين ابزارهاي مديريتي بوده كه قادر است اطلاعات موجود در سازمان را با استفاده از فناوري اطلاعات در تمام حوزه هاي فعاليت سازمان به طور منسجم و يكپارچه جمع آوري كرده و اطلاعات و نتايج بدست آمده از آن را در اختيار استفاده كنندگان آن در سطوح مختلف سازمان قرار دهد .بنابراين هدف اين پروژه ارايه الگويي براي ارزيابي و اندازه گيري عملكرد سازمان هايي است كه از سيستم هاي يكپارچه و ERP استفاده مي كنند.

کلمات کليدي

اندازه گيري عملكرد ، امتياز دهي متوازن، برنامه ريزي منابع سازماني، اندازه گيري عملكرد سيستم جامع يكپارچه

مقـــدمه

عصرصنعت وتفکرخالص صنعتي سپري شده واکنون دوره اقتصاد مبتني بردانش است و سرمايه هاي انساني درسازمانهاي دانش محور نقش واهميت ويژه اي پيدانموده ومديريت بر سرمايه هاي انساني درسازمانهاي امروزي به رمز موفقيت آنان تبديل شده است . لذا سرمايه انساني تنها عامل و نهاده اي است که مي تواند ضمن تغييرخود، سايرنهاده هاي توليد راتغييرداده ياتعديل کند و مبنايي براي نوآوري فراهم سازد که درسطح وسيع به رشد اقتصادي بينجامد .

سيستم برنامه ريزي منابع سازماني مجموعه اي از زيرسيستم هاي نرم افزاري است كه شامل منابع انساني، فروش، مالي و توليد مي باشدكه كلية داده هاي جاري فرآيندها دريك سازمان را يكپارچه مي نمايد.اين زيرسيستم هاي نرم افزاري قابليت تغيير و هماهنگ شدن با نيازهاي مشخص هرسازمان را دارا مي باشند( ERP) . و ياسيستم هاي جامع يكپارچه به همراه سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)و مديريت زنجيرةتامين كنندگان (SCM)اطلاعات جاري دربخش هاي مختلف يك سازمان را يكپارچه مي نمايد و شامل مجموعه اي از ابزارهاي برنامه ريزي و هدايت منابع، كاركردها و فرآيند هاي سازمان مي باشد و امكان هدايت سازمان در راستاي اهداف معين را فراهم مي آورد است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………3

بيان موضوع تحقيق………………………………………………………………………………………………..6

اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….9

ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….9

اصلاحات و واژه هاي کليدي…………………………………………………………………………………..10

فصل دوم

ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………….12

پيشينه داخلي و خارجي………………………………………………………………………………………………41

فصل سوم

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………42

پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..44


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *