دانلود پاورپوینت مطالعات کاشی کاری های مسجد کبود تبریز


کاشی کاری مسجد کبود
از دورآبی رنگ بنظر می آید و در سایر رنگها و نقشها از سفید و طلایی و فیروزه ای در متن سراسری مستحیل می گردد از نزدیک تقسیم بندی منطقی سطح بدنه به اشکال مختلف و سطوح متفاوت و ستونهای گرد و مقرنس و تخصیص هر قسمت به نقوشی کاملاً متمایز از هم از حیث طرح و نقش و رنگ آمیزی آن، بدقت بیشتر از فاصله کمتر از یک متر احتیاج دارد و در چنین حالتی مفاهیم عادی زمان و مکان و نقش و نگار از بین رفته و بیننده بی اختیار کلماتی را که نشانه حیرت و تعجب باشد بر زبان می راند و دست مریزاد بر معرق گران آن می گوید.

Picture1بدستهایی که یکبار برای همیشه شاهکاری آفریدند و به بنائی بی همتا روح دادند و جان بخشیدند و برای ایجاد اثری مشابه تا ابد سترون گشتند. چون آب و رنگ و ظرافت و طراوت را در کاشیهای 500 ساله مسجد کبود حدی متصور نیست و هر آن چنین بنظر میاید که چند لحظه قبل از زیر دستهای هنرمندان بیرون آمده است
یا از ساعتی پیش صدای اره و چکش و سایر وسایل استاد کاران قطع شده در حالیکه دیوارهای جسیم و کاشیهای ظریف آن520سال از باد حوادث متأثر شده است و پنج قرن پیش طراحان و معرق گران مومن به خدا و هنرخود و فنای آدمی و بقای آثار هنری کوشیده اند و عرق ریخته اند و خانه ای برای خدا و خداشناسان ساختند که در زیر سقف کاشیکاری آن خودی و بیگانه سخن می گوید ولی تمام آنچه که می گوید به یک بر گردان ختم می شود: دیگر دست هنرمندی را یارای وصله کردن نیست و یا رفوگری مدعی ترمیم کاشیکاری آن نیست؛ چون اغلب،از هنرهای ساده کاشیکاری تقلید می کنند.
و حالا بعد پنج قرن که گفته و اندازه گرفته و معرفی نموده اند خوب است سیری در دیوارها و باقیمانده کاشیهای مسجد کبود تا آنجا که تصویر و بیان قدرت دارد بعمل آوریم.
نقشها و نگارهای آن را ابتدا و انتهایی نیست و برگردانی است از بی نهایت زیبایی که ابتدا و انتها درآن بهم گره خورده اند هر نقطه هم مبدأ و هم مقصد است رنگی و نقشی ابدی دارد و حد زیبایی می باشد؛ فقط نوشته ها و کتیبه های آن حدودی دارد که مبدأ آن سروش آسمانی و کلمات دینی است و مقصد آن انتهای راه انسانها بود که بسوی خداشناسی در ملکوت می پیوندد و دلها را به راه سالکین طریق انسانی سوق میدهد جلاء می بخشد و صفا می آفریند چون هر چه از نقش و نگار در آن هست رنگی صاف و لایزال دارد که حرارت و برودت رطوبت و خشکی را در آن اثری نیست سر لوحه ایست از ایمان وعکسی است از رنگ دلهای صاف چون بر خلاف هنر قرون وسطایی حکایت از حال ندارد و آنچه در بر گرفته است افقی است از آینده و ابدیت و اکنون درین وجیزه صحبت از تاریخچه نقشه و وسعت و قطر دیوارها و زیر بنا نمی شود چون بقدر کافی گفته شده فقط تا آنجا که ممکن است از نقش و نگارو رنگ و کتیبه های آن صحبت میرود.

تکه ای از حاشیه رواقهای هشت گانه واقع در چهار گوشه صحن بزرگ از پائین به بالا 1- کلمه محمد به خط کوفی در لوحه ای دو بار تکرار شده برنگ سفید در متن مشکی و حاشیه طلائی 2- اسلیمی فیروزه ای و گلهای سفید 3- کلمه احد به خط کوفی و رنگ سیفد و در مربع مشکی (متن آبی) و حاشیه طلائی
تکه ای از حاشیه رواقهای هشت گانه واقع در چهار گوشه صحن بزرگ از پائین به بالا 1- کلمه محمد به خط کوفی در لوحه ای دو بار تکرار شده برنگ سفید در متن مشکی و حاشیه طلائی 2- اسلیمی فیروزه ای و گلهای سفید 3- کلمه احد به خط کوفی و رنگ سیفد و در مربع مشکی (متن آبی) و حاشیه طلائی
از بدنه خارجی مسجد کبود تنها چند قسمت باقی مانده است که در تصاویر بعد شرح داده میشود نصف بد نه خارجی از تزئیناتی نظیر آن با ترکیبی از آجر و
از بدنه خارجی مسجد کبود تنها چند قسمت باقی مانده است که در تصاویر بعد شرح داده میشود نصف بد نه خارجی از تزئیناتی نظیر آن با ترکیبی از آجر و…
کاشیهای مربع لعابدار (موزائیک) تشکیل یافته بود در تصاویر زیر چند نوع کاشی لعابدار نشان داده شده است
کاشیهای مربع لعابدار (موزائیک) تشکیل یافته بود در تصاویر زیر چند نوع کاشی لعابدار نشان داده شده است

و عکسها و باز خوانی کاشی کاری های مسجد که در پاورپوینت قابل دسترسی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *