نحوه معدل گیری

شايد بيشتريا مثل من باشن و حوصله يا تحمل اين رو نداشته باشن كه منتظر بمونن تا كارنامشون بياد،كساني مثل من كه سايت دانشگاشون نمره هاي درس ها رو درج ميكنه ولي اونها رو تا زمان رسيدگي به اعتراض نمرات در قسمت كارنامه نمياره، ميتونن خودشون معدل ترمشون رو حساب كنن…

http://elmosanatedu.com/files/files/docs/image/1/avrege.jpg
نحوه معدل گيري

توجه داشته باشيد كه من خودم به شخصه قبلا با روش معدل گيري آشنا نبودم،ولي با روشي كه در زير مي آرم ميتونيد به راحتي معدل ترمتون رو خودتون حساب كنيد…

معدل هر نیمسال تحصیلی عبارت خواهد بود از : خارج قسمت مجموع حاصل ضربهای نمرات درسهای آن نیمسال در واحدهای مربوط به هر درس، تقسیم بر مجموع واحدهای درسي.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.