بایگانی/آرشیو برچسب ها : عربی

دانلود بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون

دانلود بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون پایان نامه برای دریافت M . A درجه ی کارشناسی ارشد عنوان  : بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون چکیده پایان‌نامه : با نفوذ‌ اسلام و زبان و فرهنگ عربی بر منطقه طبرستان با توجه به مقتضیات زمان، عالمانی پا به عرصه فرهنگ و ادب نهادند و آثار ارزشمندی به زبان عربی از خود به جای گذاشته‌اند. لذا براساس آنچه که از موضوع پایان‌نامه استنباط می‌گردد، با عنوان «بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون» بر آن شدیم تا تحقیقاتی در رابطه با مفاخر و دانشمندان و علمای تازی‌نویس طبرستان و چگونگی شکل‌گیری این منطقه از خاک میهن عزیزمان …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود تجزیه و ترکیب سوره مبارکه شمس و بلد

دانلود تجزیه و ترکیب سوره مبارکه شمس و بلد سوره شمس بسم ا… الرحمن الرحیم                                     به نام خداوند بخشنده مهربان وَالَّشمسِ وَ ضُحَهَا = قسم به خورشید و جایگاه آن وَالَّشمسِ = «و» قسم – جارو مجرور وَ ضُحَهَا =«و» عطف – معطوف «ه » مضاف الیه وَالقَمَر إِذَا تَهَّاها = و قسم به ماه چون در آمدش وَالقَمَرِ = «و» عطف – معطوف إِذا = معفولٌ فیه تَلّهَا = فعل ماضی مبنی علی فتح ظاهری  «ه» ضمیر متصل در محل نصب مفعول  فاعل هو مستتر وَلنَهارِ إِذا جَلّها= و روز چون جلا دهدش وَلنَهارِ= «و» عطف – معطوف إِذا= معفول فیه جَلّهَا= فعل ماضی مبنی بر فتح ظاهری – «ه» ضمیر    متصل در محل نصب مفعول-  فاعل هو مستتر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بررسی روش تفسیری احسن الحدیث

چکیده در این پژوهش روش تفسیری استاد سید علی اکبر قریشی ‹‹  احسن الحدیث ›› مورد بررسی قرار گرفته و مطالب آن در مقدمه و سه فصل تنظیم گردیده است . در مقدمه مطالبی در مورد تعریف موضوع ، بیان اهمیت موضوع ، پیشینه موضوع ، بیان  روش تحقیق و . . . بیان شده است . فصل اول :‌  کلیات که شامل دو بخش است ، ابتدا زندگی نامه مؤلف براساس منابع موجود گزارش شده و در بخش دوم منابع مورد استناد مفسر و سپس توصیف از روش ‹‹  احسن الحدیث ›› ارائه گردیده است . فصل دوم  :  از مبانی ، روش و گرایش های تفسیری سخن گفته ایم که اصلی ترین و محوری ترین فصل تحقیق است …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله سیر تدوین معاجم و واژه نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاکنون

دانلود مقاله سیر تدوین معاجم و واژه نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاکنون دانلود مقاله سیر تدوین معاجم و واژه نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاکنون چکیده: این مقاله، نگاهی اجمالی دارد به سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاکنون. قبل از اسلام در بین اعراب، فرهنگ‌های شفاهی رایج بود ولی کم‌کم با ظهور و گسترش اسلام، لزوم تدوین فرهنگها و معاجم لغوی به صورت مکتوب احساس گردید. لذا پایه‌های تدوین واژه‌نامه‌ها با اتخاذ یکی از چهار شیوه معجم‌نویسی بنا نهاده شد. معاجم و کتب لغت فراوانی در این رابطه تالیف شدند وبا گذشت زمان بر غنای مجموعه افزوده شد. از جمله این کتب لغات، کتاب‌های «العین»، «التهذیب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پایان نامه بررسی اسراف در قرآن

پایان نامه  جهت اخذ درجه کارشناسی دینی عربی عنوان : بررسی اسراف در قرآن چکیده واژه «اسراف» و مشتقات آن که جمعاً 23 بار در قرآن به کار رفته،مفهومى گسترده دارد  و هرگونه تجاوز از حدّ اعتدال و گرایش به افراط یا تفریط را در بر مى گیرد; از این رو، برخى با تفسیر این معناى عام، «اسراف» را در خصوص زیاده روى و «سرف» را تنها در مفهوم کوتاهى به کار برده اند;از آنجا که اسراف هرگونه استفاده نادرست از امکانات و اختیارات را شامل مى شود و همواره با نوعى زیاده روى و گاه کوتاهى ملازم و در همه مصادیق آن به نحوى سرپیچى از فرامین الهى نمایان است،  با فساد ارتباط مستقیم دارد. به طور مکرّر از اسراف، …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...