بایگانی/آرشیو برچسب ها : اسکیس

کروکی های هوشنگ سیحون – برگیجان

کروکی های هوشنگ سیحون – برگیجان کروکی های هوشنگ سیحون – برگیجان برگیجان (برگه جهان). اطمینان بخش بواسطه سادگی و سخاوتش – مشحون از میوه و سبزی، مهربان و میهمان نواز، این دهکده فراموش شده در قمر دره، گهواره ای را می ماند که دست قضا آنرا در میان این دو رشته کوه سرسخت قرار داده باشد. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – افجه

کروکی های هوشنگ سیحون – افجه کروکی های هوشنگ سیحون – افجه افجه در شمال تهران و منظره درختهای سیب در زمستان… نگرشی در مفهوم سپیدی های بسیار و سیاهیهای اندک و دوست داشتنی چون غمی مالامال از خاطره های دل انگیز. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – انباج

کروکی های هوشنگ سیحون – انباج کروکی های هوشنگ سیحون – انباج انباج. دهکده ای در شمال تهران – چشمه سار کوچکی که در مدخل خیابان اصلی دهکده و در پای درخت چنار جریان دارد، ده نشینان و حیوانات را سیراب می کند. چندیدن جوال کاه در انتظار آنکه بر پشت الاغها حمل شوند دقایق را شماره می کنند. از تیرک های چوبی که از دیوار خانه های گلین سر برون آورده ملاحتی شادمانه ساطع است. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم 2

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم 2 کروکی های هوشنگ سیحون – فشم 2 فشم. خانه های گرداگرد (تکیه) جوجه های یخ زده ای را می مانند که از فرط سرما پیرامون مادر نگران خویش گرد آمده اند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم کروکی های هوشنگ سیحون – فشم فشم. دهکده از میان پرده ای ظریف از درختهای عریان قابل رویت است. تکیه ای بر فراز تپه ای کوچک، مشرف بر خانه های پیرامون خود، گویی چون نگهبان سواره ای روز و شب حراست از دهکده را بعهده دارد. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...