بایگانی/آرشیو برچسب ها : اسکیس

کروکی های هوشنگ سیحون – زایگان

کروکی های هوشنگ سیحون – زایگان کروکی های هوشنگ سیحون – زایگان زایگان … آه ای کوههای خشک و بی حاصل، و آه ای شورشگران تسخیر ناپذیر، و شما ای مغرورهای زیبا و سرد و خشمگین و ظالم، که با ظرافت خدعه آمیز خود را به رنگهای صورتی و بنفش ارغوانی و آبی نیلگونه چون پر طاووس در آورده اید، آه ای کوهپایه های ایران زمین، و ای محبوبه های من. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – نزدیک زایگان

کروکی های هوشنگ سیحون – نزدیک زایگان کروکی های هوشنگ سیحون – نزدیک زایگان نزدیک زایگان. جایی که دیدگان با فضا و افق نامتناهی عشق می بازد و صخره ای بی اشتیاق غنوده بر پوشش کرک گونه و بی آلایش برفها بر پیکر عریان درختهای رقت انگیز که روی پا ایستاده اند، چنگ میزند.   اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – میدان فیض

کروکی های هوشنگ سیحون – میدان فیض کروکی های هوشنگ سیحون – میدان فیض میدان فیض . قلب تپنده کاشان و منظره ای از جنب و جوش بامدادی شهری بدون دغدغه و گرفتاری. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – کاشان

کروکی های هوشنگ سیحون – کاشان کروکی های هوشنگ سیحون – کاشان کاشان . چشم انداز کوچه ای با طاق نماهای کاملا قرینه آن.این طاق نماهای قدیمی افزون بر زیبایی، حائلی برای دیواره های دو طرف کوچه اند تا از ویرانی زودرسشان جلوگیری کنند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – چهره درویش سالخورده

کروکی های هوشنگ سیحون – چهره درویش سالخورده کروکی های هوشنگ سیحون – چهره درویش سالخورده چهره درویش سالخورده که با عینک سیمی در زاویه گورستان تسبیح میگرداند و زیر لب ادعیه میخواند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...