بایگانی/آرشیو برچسب ها : اسکیس

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان 2

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان 2 کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان 2 هریجان. معبری با شیب تند – سبک پنجره این خانه ها نمایشگر دیواره های ستبر آن است. به شکل عجیب کوه نگاه کنید که چسان در دامان افق پا بر جای استاده است. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان هریجان. در نوار دریای خزر دهکده خانه هایش را در دامان کوه گسترانیده است. خانه های اشرافی با روکشی از گچ، چهار گوش و پاکیزه. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – حسنک در

کروکی های هوشنگ سیحون – حسنک در کروکی های هوشنگ سیحون – حسنک در حسنک در. در راهی منتهی به دریای خزر، در یک دره مصفا قرار گرفته است. خانه های آبادی دارای اشکال دقیق هندسی بوده و تابش ارغوانی رنگ غروب خورشید بر بامهای شیروانی همچون آینه درخشش افسونگرانه دارد. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – باریک راهی نزدیک کرج

کروکی های هوشنگ سیحون – باریک راهی نزدیک کرج کروکی های هوشنگ سیحون – باریک راهی نزدیک کرج باریک راهی نزدیک کرج. نظاره گاهی از درختان قد برافراشته تبریزی که با نظم و ترتیب همچون شمع هایی که به پیشگاه رب النوع زمستان اهدا شده باشند صف آرایی کرده اند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – کرج

کروکی های هوشنگ سیحون – کرج کروکی های هوشنگ سیحون – کرج کرج. اثر چرخ گاری بر چهره جاده چنان نقوش عمیق بر جای نهاده است که حتی دانه های برف نیز نتوانسته اند آنرا بپوشانند. درنهرهای یخ زده دو سوی جاده پنداری دانه های الماس نشانیده اند. و درختان در جامه های سپید سرافراز بپاسداریشان ایستاده اند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...