or

بایگانی برچسب: اسکیس

کروکی های هوشنگ سیحون – برگیجان

کروکی های هوشنگ سیحون – برگیجان کروکی های هوشنگ سیحون – برگیجان برگیجان (برگه جهان). اطمینان بخش بواسطه سادگی و سخاوتش – مشحون از میوه و سبزی، مهربان و میهمان نواز، این دهکده فراموش شده در قمر دره، گهواره ای را می ماند که دست قضا آنرا در میان این دو رشته کوه سرسخت قرار داده باشد. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – افجه

کروکی های هوشنگ سیحون – افجه کروکی های هوشنگ سیحون – افجه افجه در شمال تهران و منظره درختهای سیب در زمستان… نگرشی در مفهوم سپیدی های بسیار و سیاهیهای اندک و دوست داشتنی چون غمی مالامال از خاطره های دل انگیز. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – انباج

کروکی های هوشنگ سیحون – انباج کروکی های هوشنگ سیحون – انباج انباج. دهکده ای در شمال تهران – چشمه سار کوچکی که در مدخل خیابان اصلی دهکده و در پای درخت چنار جریان دارد، ده نشینان و حیوانات را سیراب می کند. چندیدن جوال کاه در انتظار آنکه بر پشت الاغها حمل شوند دقایق را شماره می کنند. از …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم 2

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم 2 کروکی های هوشنگ سیحون – فشم 2 فشم. خانه های گرداگرد (تکیه) جوجه های یخ زده ای را می مانند که از فرط سرما پیرامون مادر نگران خویش گرد آمده اند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم کروکی های هوشنگ سیحون – فشم فشم. دهکده از میان پرده ای ظریف از درختهای عریان قابل رویت است. تکیه ای بر فراز تپه ای کوچک، مشرف بر خانه های پیرامون خود، گویی چون نگهبان سواره ای روز و شب حراست از دهکده را بعهده دارد. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – اوشان

کروکی های هوشنگ سیحون – اوشان کروکی های هوشنگ سیحون – اوشان اوشان. دهکده ای بسیار مشهور بخاطر خنکی هوا و باغهای سایه دارش. جایی که آغوشش در تابستان به ساکنان گرمازده تهران جان می بخشد. با ریزش نخستین برگهای پاییزی، روستا دوباره در خمول و رخوت دیرین خود فرو میرود. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد

کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد راحت آباد. با منظره ای بدیع جوشیده در دامن کوهی جسیم. خانه های درهم فشرده آن کندوی زنبوران عسل را می مانند که گویی گرد هم فراهم امده اند تا یکدیگر را از رنج زندگی و خشم طبیعت مصون نگاهدارند. وجود چندین باغ میوه در مدخل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون

کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون کلی گون. نزدیک تهران و کاملا دور از غوغای شهرنشینی. جائیکه وسایل نقلیه موتوری را بآن راهی نیست. کلی گون از موجودیت خود نگهبانی می کند. تک درختی کهن به تار و پود هستی چنگ پازیده و با ریشه های چنگال گونه خویش (پنجه در سینه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – چشم اندازی نزدیک روستای رودک

کروکی های هوشنگ سیحون – چشم اندازی نزدیک روستای رودک کروکی های هوشنگ سیحون – چشم اندازی نزدیک روستای رودک چشم اندازی نزدیک روستای رودک . برنگ خاکستری همیشه لطیف و تازه و پرحاصل. با آوای پرندگان خوش الحان در پگاه و صدای جیرجیرکها در نیمروز. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – دهکده افوشته نزدیک نطنز

کروکی های هوشنگ سیحون – دهکده افوشته نزدیک نطنز کروکی های هوشنگ سیحون – دهکده افوشته نزدیک نطنز دهکده افوشته نزدیک نطنز . گنبدی که چون نگین بر فرقدان تپه ای کوچک نشسته و با ظرافتی خاص در برابر آسمان قد راست کرده در زیر خود مزار امامزاده ای را جای داده که هر یک از اجزای بدیع و دلفریب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...