دانلود کتاب طراحی و محاسبات اتصالات پیچ و مهره

دانلود کتاب طراحی و محاسبات اتصالات پیچ و مهره ۱ -۱- مقدمه کتاب طراحی و محاسبات اتصالات پیچ و مهره برای پیشبرد بهتر این پژوهش، آشنائی مختصر با انواع پیچ و مهره ها، استانداردها، مشخصات و روشهای آزمون آنها برای شناسایی بهتر موضوع ضروری به نظر می رسد. در این فصل ابتدا به معرفی استانداردهای گوناگون در زمینه پیچ و مهره ها پرداخته خواهد شد. سپس به دسته بندیهای گوناگون پیچ و مهره ها از نظر شکل هندسی، جنس، کاربرد، استحکام و پوشش سطحی اشاره می شود. به دلیل اهمیت خاص پیچ و مهره های پر استحکام در این تحقیق، بخش جداگانه ای مربوط به آنها در این فصل گنجانده شده است. در نهایت هم به دلیل همخوانی با موضوع …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

خلاقیت در معماری

خلاقیت در معماری «خلاقیت چیست؟» خلاقیت واژه ای است مبهم که ارائه تعریف دقیق از آن دشوار است. همانند هزاران واژه مهم دیگر که با ارائه تعریف فقط آنها را در یک چهارچوب سلیقه ای محدود می کنیم. اما بطور کل می توان گفت: خلاقیت یک فرایند ذهنی است، مرکب از قدرت ابتکار و انعطاف پذیری که هدف آن تولید یک محصول ارزشمند، کاربردی و نوآورانه است. «تافلر» در کتاب موج سوم می گوید: «موج اول دوره کشاورزی است که انسان ها وابسته به زمین هستند، در موج دوم انقلاب صنعتی رخ داد و موج سوم عصر فراصنعت و فن آوری اطلاعات است و تنها فکری که در این عصر می تواند کارساز باشد خلاقیت است. با این وجود در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

وِیژگی های معماری اقلیم سرد

اقلیم سرد: 1-انتخاب مصالح : سنگ به عنوان گزینه اصلی است. جهت جغرافیایی : جبهه اصلی رو به جنوب است. سطح بازشوها : پنجره ها کوچک، در سطح بسیار کم، دو جداره کردن بهترین راه است. ایجاد روپوش: با مهار تیر پوش دست انداز ساخته می شود تا هم برف روبی آسان داشته باشند و هم تابش خورشید بیشتر باشد. ابعاد سطوح خارجی : بسیار کم تا کمتر در معرض تبادل دما و حرارت با بیرون باشد. تراکم بافت : متراکم و در جوار یکدیگر با دیواره های ضخیم و مصالح مقاوم، تراکم در طبقات. طبقه زیرین مربوط به دامها و طبقه دوم به بعد خانواده. رنگ مناسب : مصالح تیره در نما، زبری سطح در نما  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

روش های تحلیل سازه

آشنایی با انواع روش های تحلیل سازه در یک نگاه ۱-روش های خطی تحلیل استاتیکی معادل دینامیکی طیفی دینامیکی تاریخچه زمانی  تحلیل استاتیکی خطی فرضیات اساسی روش تحلیل استاتیکی خطی عبارتند از: رفتار مصالح خطی است . بارهای ناشی از زلزله ثابت ( استاتیکی ) است . کل نیروی وارد بر سازه برابر ضریبی از وزن ساختمان است .در این روش نیروی جانبی ناشی از زلزله طوری انتخاب می شود که برش پایه حاصل از آن برابر نیروی برش پایه مطابق روابط آیین نامه شود. مقدار برش پایه در این روش چنان انتخاب شده است که حداکثر تغییر شکل سازه با آنچه که در زلزله سطح خطر مورد نظر پیش بینی می شود مطابقت داشته باشد. چنانچه تحت اثر بار …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فشار ناشی از باد بر ساختمان

 فشار ناشی از باد بر ساختمان بار باد از جمله نیروهای جانبی وارد بر سازه است. معمولاً در ساختمان‌های کوتاه و با وزن زیاد، نیروی باد (در مقایسه با نیروی زلزله) تعیین کننده نیست. اما در ساختمان‌های بلند یا سبک، ممکن است اثرات ناشی از باد شدید بوده و نیروی ناشی از باد‌، نیروی غالب سازه باشد. لازم به ذکر است که در طراحی اعضای اسازه، اثرات ناشی از بار باد با بار زلزله جمع نمی‌شوند و طراحی اعضا برای اثر هر یک از این دو که بحرانی‌تر باشد صورت می‌گیرد. توزیع نیروی باد در ساختمان علاوه بر ابعاد و شکل ظاهری آن، به موقعیت ساختمان (به لحاظ تراکم ساختمان‌ها و درخت‌های موجود در ناحیه) و بادخیز بودن منطقه نیز بستگی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...