میلگرد حرارتی و کاربرد و نکات اجرایی و اشتباهات رایج آن در ساختمان

میله گرد حرارتی ( thermal rebar) چیست؟

برای مقابله با تنش های متفرقه در بـتن بـالایی، میلگـرد افـت وحرارت ، در دو جهت عمود بر هم در قسمت بالایی تیر T) حدود ۲ سانتیمتر پایین تر از سـطح بـالایی تیـر Tقرار می گیرد. قطر میلگرد افت و حرارتی برای میلگرد ساده ، دست کم ۵ میلیمتر ، و برای میلگرد با مقاومـت بالا۴ میلیمتر، و حداقل سطح مقطح این میلگرد ۱.۲۵در هزار سطح مقطع دال بالایی (معمـولاً بـه ضخامت ۵سانتیمتر ) در امتدا تیرچه، و۱.۷۵ در هزار سطح مقطع دال بالایی در جهت عمود برامتداد تیرچـه مـی باشـد.
حداکثر فاصله بین دو میلگرد افت و حرارت ۲۵ سانتیمتر است،میلگرد بالایی تیرچه در صـورتی کـه داخـل ۵سانتیمتری بالایی قرار گیرد به عنوان میلگرد افت و حرارت منظور می شود.
با وجود طرح تیرچه ها با فرض تکیه گاه ساده، لازم است فولادی معـادل ۰.۱۵ سـطح مقطـع فـولاد وسـط دهانه (فولاد کششی در روی تکیه گاه اضافه گردد. این میلگردها حداقل تا فاصـله دهانـه آزاد از تکیـه گاه به طرف داخل دهانه ادامه می یابند.


علت استفاده از میله گرد حرارتی و نکات اجرایی آن

  1. با عنایت به واکنش های هیدراتاسیون و حرارتی بتن در ساعت های اولیه گیرش و تمایل بتن به انبساط و بعد انقباض نیاز مبرم به آرماتورهای حرارتی جهت جلوگیری از ترک های حرارتی می باشد. این آرماتورها با بتن درگیر شده و از انبساط و انقباض زیاد از حد که باعث ترک های عریض می شود جلوگیری کرده و عرض ترک ها را بسیار کم می کند.
  2. در سقف تیرچه بلوک علاوه بر موارد فوق آرماتورها نقش باربری هم دارند و تنها حرارتی نیست.
  3. در دال هایی که آرماتورهای خمشی تنها در یک جهت قرار می گیرند باید برای تنش های حاصل از افت و حرارت آرماتور هایی در جهت عمود بر آرماتورهای خمشی قرار داده شود. کار این آرماتورها مقابله با تنش های ناشی از حرارت و جمع شدگی بتن می باشد.
  4. برای مقابله با تنش های متفرقه در بتن بالایی، میلگرد افت و حرارت ، در دو جهت عمود بر هم در قسمت بالایی تیرحدود ۲ سانتیمتر پایین تر از سطح بالایی تیر قرار می گیرد. قطر میلگرد افت و حرارتی برای میلگرد ساده، دست کم ۵ میلیمتر، و برای میلگرد با مقاومت بالا ۴ میلیمتر و حداکثر فاصله بین دو میلگرد افت و حرارت ۲۵ سانتیمتر است .میلگرد بالایی تیرچه در صورتی که داخل ۵ سانتیمتری بالایی قرار گیرد به عنوان میلگرد افت و حرارت منظور می شود.
  5. به اعتقاد برخی از مهندسین در صورت عدم استفاده از آرماتور حرارتی و وقوع ترک ، عملکرد یکپارچه دیافراگم سقف به هنگام زلزله  زیر سوال خواهد رفت.

پس بنابراین میلگرد حرارتی فقط جهت جلوگیری از ترک خوردن بتن پوششی سقف تیرچه بلوک است، نه برای جلوگیری از آتش سوزی، نه برای جلوگیری از افتادن یونولیت ها، نه برای ایجاد مقاومت فشاری و کششی و پیچشی و خمشی و …!!

اشتباهات رایج در اجرای میلگرد حرارتی

  • اجرای آرماتور حرارتی صرفا در جهت عمود بر تیرچه ها که می بایست در فواصل هر ۲۵ سانتیمتر این میلگردها تعبیه گردد.
  • رفت و آمد زیاد پیمانکاران از روی میلگرد حرارتی(نمره ۶) که سبب انحنا در آرماتورها و همچنین عدم رعایت فواصل استاندارد که می بایست از میلگردهای نمره ۸ استفاده گردد تا مقاومت بالاتری داشته باشند.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.