دانلود دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ


دانلود دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ

دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ که ضابطه شماره ۷۳۷ سازمان برنامه و بودجه می باشد

دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ :

فصل اول: دستورالعمل انجام آزمایش های تعیین شاخص های فیزیکی سنگ

 • تعاریف
 • دستورالعمل آزمایش تعیین درصد رطوبت آب محتوی سنگ
 • دستورالعمل آزمایش تعیین تخلخل و چگالی خشک سنگ
 • دستورالعمل آزمایش تعیین شاخص دوام وارفتگی
 • دستورالعمل آزمایش تعیین مقاومت به سایش سنگ دانه ها با استفاده از ماشین لس آنجلس
 • دستورالعمل آزمایش تعیین سرعت صوت در سنگ

فصل دوم: دستورالعمل انجام آزمایش های مکانیکی سنگ

 • آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری (نامحصور) ماده سنگ و ضرایب تغییر شکل پذیری آن
 • دستورالعمل تعیین مقاومت کششی ماده سنگ به روش غیرمستقیم آزمایش برزیلی
 • دستورالعمل آزمایش تعیین شاخص بار نقطه ای
 • دستورالعمل آزمایش تعیین سختی واجهشی سنگ به وسیله چکش اشمیت
 • دستورالعمل آزمایش تعیین شاخص آماس سنگ ها
 • دستورالعمل آزمایش تعیین شاخص کرنش آماسی در شرایط محصور شعاعی زیر فشار محوری
 • آزمایش کرنش آماسی در نمونه های سنگی نامحصور
 • دستورالعمل آزمایش مقاومت فشاری سه محوری سنگ

فصل سوم: دستورالعمل انجام آزمایش های صحرایی مکانیک سنگ

 • دستورالعمل اندازه گیری بر جای تغییر شکل سنگ با آزمایش بارگذاری صفحه ای با صفحات تغییرشکل پذیر
 • دستور العمل اندازه گیری برجای تغییرشکل سنگ با آزمایش بارگذاری صفحه ای با صفحات صلب
 • دستورالعمل تعیین مدول های تغییرشکل پذیری سنگ با استفاده از اتساع سنج (دیلاتومتر) انعطاف پذیر و اندازه گیری جابه جایی شعاعی (روش لنک)
 • دستورالعمل تعیین تنش برجا و مدول تغییرشکل پذیری با استفاده از روش جک مسطح
 • دستورالعمل تعیین تنش بر جا در سنگ با استفاده از روش شکست هیدرولیکی
 • دستورالعمل اندازه گیری تنش برجا به روش آزمایش مغزه گیری محیطی با استفاده از کرنش سنج سی.اس.آی.آر
 • دستورالعمل تعیین مقاومت برشی مستقیم بر جای توده سنگ
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 218
حجم: 8.11 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *