دانلود بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی


دانلود بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق ۳ پرسش نامه کتبی جمع آوری گردیده که عبارتند از پرسش نامه رضایت از زندگی زناشویی(انریچ)، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف) و هم چنین پرسش نامه (عشق) که محقق ساخته است.

جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از کلیه زوج های ساکن در بندرعباس بود که در نهایت پرسش نامههای ۳۶۸ نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این پژوهش دارای ۴ سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیر به دست آمد: بین (عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین (بهزیستی روان شناختی( و )رضایت مندی زناشویی( رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین )مولفه های عشق( و )رضایت مندی زناشویی( رابطه ی معنی دار وجود دارد، بین )مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنادار وجود دارد.

در پایان پیشنهاداتی جهت حل مشکلات زوجین و فرهنگ سازی خانواده ها داده شد.

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 93
حجم: 2.97 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *