ترجمه مقاله اثرات قانون سقف قیمت روی زنجیره تامین دارو


ترجمه مقاله اثرات قانون سقف قیمت روی زنجیره تامین دارو

در این مقاله زنجیره تأمین دارویی متشکل از یک کارخانه دارو و یک داروخانه در نظر گرفته می شود. ما این مسأله را بررسی می کنیم که چگونه قانون سقف قیمت روی تصمیمات قیمت گذاری کارخانه های دارویی تأثیر می گذارد. علاوه بر آن عملکرد اقتصادی و اجتماعی زنجیره تأمین دارویی را ارزیابی کرده و خطرات مرتبط با قانون سقف قیمت را بررسی می کنیم. موازنه های مشتقه تحت قوانین سقف قیمت مختلف، شامل قانون سقف قیمت فروشنده، قانون سقف قیمت کارخانه و قانون سقف قیمت واسط، با موارد بدون قانون مقایسه شده اند.

نتایج ما نشان می دهند که قانون سقف قیمت یکطرفه به عملکرد اقتصادی کارخانه قانونمند آسیب وارد می کند، در حالیکه ممکن است کارخانه ای که از این قانون تبعیت نمی کند به مزیت مالی بالایی دست پیدا کند. ممکن است قانون باعث افزایش خطر کسری تأمین شود و این در صورتی است که کارخانه های دارویی نتوانند از عهده خسارت مالی بر آیند. در مقابل، قانون سقف قیمت واسط می تواند سیاستی اثرگذار برای بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی زنجیره تأمین دارویی باشد.

This paper considers a pharmaceutical supply chain composed of one pharmaceutical manufacturer and one pharmacy. We investigate how price cap regulation affects pharmaceutical firms’ pricing decisions. We also evaluate the economic and social performance of the pharmaceutical supply chain and assess the risks associated with price cap regulation. The derived equilibriums under different price cap regulations, including retailer price cap regulation, manufacturer price cap regulation and linkage price cap regulation, are compared to that without regulation.

Our results show that one-sided price cap regulation will damage the economic performance of the regulated firm, whereas the unregulated firm may gain a financial advantage. The regulation may increase the risk of a supply shortage if pharmaceutical firms cannot cope with the financial loss. In contrast, linkage price cap regulation can be an effective policy for improving both the economic and social performance of the pharmaceutical supply chain.

عنوان لاتین: Effects of price cap regulation on the pharmaceutical supply chain

فرمت مقاله لاتین: pdf

عنوان ترجمه شده فارسی : اثرات قانون سقف قیمت روی زنجیره تامین دارو

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *