دانلود پروژه بتن و قالب – 46 صفحه

دانلود پروژه بتن و قالب – 48 صفحه

1-1مقدمه:

بتن را فرآورده ساختمانی قرن نامیده اند، کاربرد بتن در زمینه های مختلف مانند ساختمان سازی، سد سازی، پوشش تونلها، پل سازی و …. از عوامل این نامگذاری می باشد. بی شک مقاومت و کارآیی و پایایی بتن یکی از خواص مهم آن می باشد ولی هیچ کارشناسی قطعه بتنی که ظاهر و نمای خوشایندی نداشته و یا رواداری های ساخت را رعایت نکرده باشد به عنوان قطعه سازه ای کامل نمی شناسد. قیمت رو به افزایش بتن توأم با موارد ذکر شده اهمیت قالب بندی مناسب را برای هر کارشناسی مشخص و معین می نماید.

بتن در درون قالب شکل می گیرد و بدون شک هر نقصی که در قالب وجود داشته باشد در بتن نقش می بندد از طرف دیگر انتخاب سیستم مناسب قالب بندی نقش بسیار عمده ای در اتمام پروژه در زمان بندی تعیین شده و قیمت تمام شده آن را دارد.

در کنار توسعه در فن آوری قالب با افزایش توان ماشین حمل و جا دادن بتن و در نتیجه سرعت بتن ریزی فشارهای ناشی از بتن ریزی نیز افزایش پیدا می کند که این موضوع مستلزم استفاده از تکنیک های پیشرفته در طراحی و مصالح مرغوبتر است.

امروزه فن آوری ساخت قالب پیشرفت چشمگیری پیدا کرده است علاوه بر پیشرفت در زمینه قالب های متعارف پیشرفت چشمگیری در استفاده از قالب های عملیات خاص نظیر قالب های لغزان، قالب های بالارونده، قالب های پیشرونده، قالب های میزی و موارد مشابه به وجود آمده است که امکان پیشرفت در این زمینه ها جز از راه تحقیق و محاسبات دقیق مهندسی میسر نمی باشد.

1-1-2- تعاریف

قالب:

سازه موقتی است که ازآن برای شکل دادن ونگه داشتن بتن در مدت بتن ریزی ودوره ای که بتن در حال کسب مقاومت به میزانی که بار خود را بدون تغییر شکل نا مطلوب تحمل نماید استفاده می شود.

قالب بندی:مجموعه ای است که برای نگهداری بتن در شکل مورد نظر به کار می رودوشامل رویه وبدنه قالب ،پشت بندها،کلافها ،جپ وراستها،پایه های قائم وکمر کشهای افقی است.

داربست:

سازهای است موقتی که برای نگهداری قالب بندی سکوهای کار وتحمل بارهای حین اجرا برپا می شود وشامل شمعها ،بادبندها،زیرسریهاواتصالات آنهابه یکدیگر می باشد.

شمع:

عضوی از اعضای نگهدارنده قائم یا مایل است که به عنوان جزئی از دار بست یا قالب بندی برای تحمل وزن قالب بندی ،بتن وبارهای حین اجرا به کار می رود .

شمع اطمینان:

شمعی است که به منظور جلوگیری از تغییر شکل نامناسب قسمتی از سازه که تازه قالب برداری شده است پس از برداشتن قالب سطح زیرین آن  قسمت باقی گذاشته می شود.

رویه قالب :

قسمتی از قالب است که در تماس مستقیم با بتن می باشد.

نامنظمی های ناگهانی:

نامنظمیهای سطح بتن است که ناشی از اشتباه در قالب بندی ،حرکت وجابجایی قالبها،در رفتن قالب به خاطر شل بودن یا کم بودن پیچ ومهره هاوسایر نقایص قالب وپشت بندهای آن بوجود می آید مقادیر نامنظمی های ناگهانی مستقیما اندازه گیری می شود.

نا منظمی های تدریجی:

نامنظمیهای سطح بتن که از نوع نامنظمی های ناگهانی نباشد،نامنظمی های تدریجی خوانده می شود مقدا راین نوع نا منظمی ها با شمشه اندازه گیری می شود.طول شمشه برای سطوح با قالب5/1متر وبرای سطوح بدون قالب 2 متر می باشد .شمشه برای سطوح مستوی ،مستقیم وبرای سطوح منحنی با الگوی منحنی ساخته خواهد شد.

 

1-2مشخصات عمومی قالبها

مشخصات کلی یک قالب خوب از نظر مهندسی تقریباً شامل چهار قسمت می شود که البته مشخصات جزیی دیگر نیز در انتخاب یک قالب خود تأثیر گذار خواهد بود.

الف) نمای ظاهری:

نمای ظاهری سطح بتن تابعی از وضعیت سطح قالب می باشد و از اینجا اهمیت نمای ظاهری برای هر کارشناسی روشن می گردد.

ب) هزینه:

هزینه قالب بندی شامل هزینه های ساخت و نصب آن می باشد گاهی مواقع یک سیستم با قیمت اولیه کمتر ولی با هزینه نصب(مخارج کارگری و سرپرستی) بیشتر در بهره برداری خرید یک سیستم با هزینه اولیه گرانتر را توجیه می کند. لذا بررسی هزینه یک عامل مهم می باشد.

ج) استفاده مجدد(تکرار):

    قابلیت استفاده مجدد از قالب عامل اصلی در کاهش هزینه واحد سطح قالب بندی است. قالبی با هزینه اولیه گران وقتی دارای توجیه اقتصادی است که قابلیت تکرار بالایی داشته باشد یکی از عوامل توجیه کننده قالب فلزیهمین مسئله است.

د) بهره وری:

بهره وری عبارت است از مقدار متر مربع قالب بسته شده به ازای هر ساعت کار نیروی انسانی.  با افزایش بهره وری سود پروژه افزایش می یابد.

قالب بندی باید شکل مورد نظرسازه راطبق اندازه های تعیین شده در نقشه ها  وبا کیفیت ومحدودیتهای تعیین شده به وجود آورد.[1]

مصالح مصرفی وارده به کارگاه به جز در مواردی که صریحا در دیگر اسناد پیمان مشخص شده باشد باید نو باشد .

قالب ها باید طوری طراحی شود که ریختن ولرزاندن صحیح بتن ممکن باشد.

به خاطر جلوگیری از ظهور هرگونه ترک در سطح بتن قالب نباید جلوی انقباض بتن را بگیرد .

قالب باید طوری طراحی وساخته حمل ونصب شودکه ایمنی افراد وتجهیزات وتاسیسات تامین شود.

در تعین موقعییت درزهای اجرایی بتن ،محدودیتهای قالب بندی نیز باید مورد نظر قرار بگیرد

قالب بندی باید بتن را در برابر صدمات مکانیکی حفظ کند.

قالب بندی باید در برابر سرما وگرمای محیط عایق مناسبی باشد .

قالب باید از کم شدن رطوبت بتن جلوگیری نماید.

در استفاده از قالبهای ساخته شده موجود اندازه صفحات باید به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد.

قالب بندی نباید به میلگردهای بتن بسته شده ویا به وسیله آنها نگهداشته شود.

سطح تماس قالب با بتن باید کاملا تمیز بوده وعاری از موارد چسبنده به آن از قبیل میخهای بیرونزده از سطح قالب،خرده چوب،گرد وغبار وآب ایستاده باشد.

[1] Steel lining

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • قالب
 • نا منظمی های تدریجی
 • مشخصات عمومی قالبها
 • تخته لایه(پلی وود)
 •  طبقه بندی به لحاظ کیفیت سطح بتن
 •  سطوح قالب بندی شده
 • طبقه F
 •  سطوح قالب بندی نشده
 • طبقه u (شمشه ای )
 • طبقهu (تخته ماله ای)
 • طبقه  u(ماله ای)
 • رواداریها
 •  طراحی
 •  بارهای طراحی
 •  تحلیل قالبها
 •  مثال طراحی
 • طرح پشت بند افقی
 • کنترل وادار
 •  قالب های سقف(دال)
 •  مثال طراحی قالب سقف
 •  قالب برداری
 •  زمان قالب برداری
 •  قالب های مدولار
 • اجرای کنج ها
 • استفاده از سیستم های بالا رونده
 • قالب بندی ستونها
 •  داربست
 •  محاسبه داربست
 • حائل افقی(تراورس)
 •  قالب بندی تونل
 •  نکات کلی
 •  قالب های هیدرولیکی تونل ها
 • قالب بدنه و طاق
 •  فشار وارد بر قالب تونل(بارهای طراحی)
 • مثال طراحی
 •  نتیجه گیری
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 46
حجم: 31.6 مگابایت
45,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.