دانلود مقاله بررسی تأثیر رقابت نیروگاه های بادی در بازار برق


دانلود مقاله بررسی تأثیر رقابت نیروگاه های بادی در بازار برق

چکیده
ظهور تولید کنندگان انرژی الکتریکی به صورت مستقل (خصوصی) و تکنولوژی های جدید در طی دهه های گذشته منجر به ایجاد رقابت در بخش انرژی الکتریکی و توسعه این صنعت به شکل تجاری و در قالب یک بازار شده است . موفقیت انرژی باد در بازار برق تا حد زیادی به قوانین فنی و اقتصادی بازار بستگی دارد . این مطالعه روش مناسبی برای تجارت انرژی باد در بازار برق را بیان می کند به طوریکه منجربه گسترش و توسعه آن گردد. بدین منظور قیمت بازار با حضور و بدون حضور انرژی باد تحت سناریوی مشخصی بررسی شده است . در این سناریو پیشنهاد قیمت تولید کنندگان و مصرف کنندگان به صورت خطی فرض شده و با استفاده از داده های حقیقی سرعت باد در طی یک سال قیمت بازار برای تقاضای ثابت و خطی مورد بررسی قرار گرفته است . مطالعات نشان داد هنگامی که قیمت بازار ثابت و بدون در نظر گرفتن توان باد محاسبه شود ، علاوه بر سود ب یشتر برای تولید کنندگان سنتی و تولید کنندگان توان باد ، امنیت بازار نیز افزایش می یابد. جنبه های دیگر توان باد در بازار برق ، از قبیل پیشگیری از ایجاد قطب در بازار نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: بازار برق، باد، قیمت بازار، انرژی های تجدیدپذیر

 

1)مقدمه:

علی رغم رشد سریع قیمت گاز طبیعی و نفت ، انرژی های تجدیدپذیر هنوز نمی توانند از بعد اقتصادی با سوخت های فسیلی رقابت کنند. از جمله انرژی های تجدیدپذیر عبارتند از انرژی های باد ، خورشید ، ژئوترمال ، بیوماس و انرژی آبی . مسئله ای که سیاست گذاران بازار برق با آن مواجه هستند این است که چگونه انرژی های تجذیذپذیر را در بازار برق وارد کنند به طوری که این انرژی ها نقش خود .[ را در بازارهای آینده به خوبی ایفا کنند [ 1
در این مطالعه انرژی باد مورد بررسی قرار گرفته است . تکنولوژی باد دارای هزینه اولیه زیاد و در مقابل هزینه نگهداری بسیار اندک است . توربین های بادی امروزه کاراتر شده و هزینه های آنها نیز کاهش یافته اس ت. توان بادی مزایای زیادی دارد اما با موانع زیادی جهت حضور در بازار رقابتی تجدید ساختار یافته برق مواجه است . با این وجود درصدانرژی تولید شده از باد با توجه به تکنولوژی و بهبود کارایی ، حمایت های مادی دو لت و سیاست های انرژی رو به افزایش است. توان بادی تنها زمانی قادر است با تولید کنندگان سنتی رقابت کند که به آن یارانه تعلق بگیرد ، معاف از مالیات باشد و در مقایسه با سوختهای فسیلی هزینه کاهش آلودگی نیز به آن تعلق بگیرد . توان باد بدون دریافت یارانه از دولت ه نوز توان رقابت با انرژی های معمولی را ندارد اما با افزایش نگرانیهای زیست محیطی انرژی باد گزینه مناسبی برای تولید .[ انرژی الکتریکی می باشد [ 2

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 9
حجم: 330 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *