دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده در مقایسه با طرح گسترش شبکه جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری


دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده در مقایسه با طرح گسترش شبکه جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری

گروه برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطق های خراسان

چکیده

در بسیاری از کشور های در حال توسعه، محل های مسکونی و تجاری فراو انی وجود دارند که در مکانی دورتر از شبکه بهم پیوسته قرار داشته و به انرژی الکتریکی دسترسی ندارند . در این مواقع باید تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی صورت بگیرد تا تصمیم مقتضی جهت برق رسانی به این مناطق اتخاذ گردد . تولیدات پراکنده در سال های اخیر به سرعت توسعه یا فته اند و همواره از لحاظ تکنولوژی و تکنیک در حال پیشرفتمی باشند. تولید پراکنده فرصتی برای افزایش کیفیت زندگی محل های دور از شبکه سراسری در اختیار می گذارد . در این مقاله روش ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگ ان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه ارائه خواهد شد. در این مقاله سعی شده است مدلسازی هزینه ها بطور واقع گرایانه صورت پذیرد . در ادامه مشخصات یک مصرف کننده دور از شبکه به همراه مشخصات طر ح های ممکن، ارائه شده و روش ارزیابی و مقایسه اقتصادی طرح های برق رسانی به آن اعمال خواهد شد . همچنین حساسیت تجزیه و تحلیل اقتصادی نسبت به تغییر پارامتر های اقتصادی بررسی گردیده و نتایج تفسیر شده اند.

واژه های کلیدی: ارزیابی اقتصادی، ارزش فعلی، تولید پراکنده، گسترش شبکه، میکروتوربین

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 11
حجم: 454 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *