دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی کنترل کننده مد لغزشی برای پدستال X-Y قابل نصب روی شناور به منظور ردیابی ماهواره های LEO


دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی کنترل کننده مد لغزشی برای پدستال X-Y قابل نصب روی شناور به منظور ردیابی ماهواره های LEO

چکیده – در این مقاله، ابتدا معادلات سینماتیکی پدستال X – Y نصب شده روی شناور جهت پایدارسازی و ردیابی هم زمان پدستال و به منظور بکارگیری در سامانه ردیاب ماهواره های LEO استخراج شده است و سپس با حل معادلات سینماتیک وارون، زوایای مفصلی مورد نیاز پدستال که به عنوان زوایای مرجع در طراحی کنترل کننده می باشند، بدست آورده شده اند. در ادامه به منظور شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سیستم طراحی شده، با استفاده از جعبه ابزار SimMechanic در نرم افزار matlab پدستال X– r مدل سازی شده است و مدل SimMechanic یک پدستال نمونه بدست آورده شده است. جهت کنترل موقعیت پدستال XY از دو روش کنترل ( IDC ( Inverse Dynamic Control و روش کنترل مد لغزشی انتگرالی استفاده شده است و هر دو روش شبیه سازی شده اند. در انتها مسیر ماهواره نمونه، اغتشاشات دریا و ورودی های مرجع برای کنترل کننده به همراه نتایج شبیه سازی حاصل از مقایسه این دو روش کنترلی در حضور اغتشاش باد آورده شده است.

کلید واژه – پدستال X – Y سینماتیک، Sim Mechanic، مد لغزشی انتگرالی، DC

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 6
حجم:933 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *