دانلود مقاله شبیه سازی رفتاری مدولاتورهای سیگما دلتای آسنکرون مرتبه دوم

دانلود مقاله شبیه سازی رفتاری مدولاتورهای سیگما دلتای آسنکرون مرتبه دوم

چکیده – مدولاتورهای سیگما دلتای آسنکرون بدون استفاده از کلاک اطلاعات موجود در دامنه سیگنال ورودی را در پهنای پالس سیگنال خروجی کد می کنند. در این مدولاتورها چون از کلاک برای نمونه برداری استفاده نمی شود، نویز کوانتیزاسیون که در مدولاتورهای سنکرون به هنگام نمونه برداری ایجاد می شود، وجود ندارد که این یکی از مهمترین مزیت این نوع مدولاتورها است. در این مقاله یک مدولاتور سیگما دلتای آسنکرون مرتبه دو به طور کامل بررسی می شود. با شبیه سازی انجام شده در متلب SFDR = 79 . 55dB در پهنای باند SMHz قابل حصول است. همچنین پیاده سازی مدولاتور با عناصر ایده آل مداری بررسی شده است که نتایج آن مشابه با متلب است. کلید واژه – مدولاتورهای سیگما دلتا، آسنکرون، شبیه سازی رفتاری.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 6
حجم: 456 کیلوبایت
19,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.