دانلود جزوه کانال های آبرسانی دانشگاه پیام نور


دانلود جزوه کانال های آبرسانی دانشگاه پیام نور

جزوه کانال های آبرسانی دانشگاه پیام نور که توسط دکتر اسماعیل یساری و مهندس بابک مومنی در سال ۱۳۹۱ تهیه شده است

یکی از معضلاتی که مکررا در طرح های آبیاری دیده می شود، روش های ناکارآمد کشاورزان در بهره برداری و نگهداری از شبکه کانال ها است. هدف جزوه این است که به بهره برداران در تلاش هایشان برای استفاده بهینه از شبکه کانال های آب کمک کند.

فهرست مطالب جزوه کانال های آبرسانی :

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: شبکه کانال و طرح آبیاری

 • مقدمه
 • وظیفه و عملکرد
 • طرح آبیاری

فصل سوم: مفهوم بده (دبی)

 • مقدمه
 • دبی چیست؟
 • دبی و نیاز آبی
 • کنترل دبی
 • برآورد دبی
 • سرعت متوسط جریان
 • سطح مقطع خیس شده
 • روش برآورد شدت جریان
 • عوامل تأثیرگذار بر بیشینه دبی
 • پیشینه سطح مقطع خیس شده
 • زبری بستر کانال و کناره ها
 • شیب طولی
 • ابعاد کانال

فصل چهارم: مسائل اساسی در شبکه کانال های آبیاری

 • مقدمه
 • مسائل فنی
 • تلفات آب
 • سرریز (لبریز شدن) آب از کانال
 • فرسایش کانال
 • بازرسی و بازبینی شبکه کانال

فصل پنجم: اقدامات لازم برای مرمت و نگهداری کانال ها

 • مقدمه
 • نگهداری کانال ها
 • کاهش تلفات نفوذ
 • مرمت نشت
 • چگونگی جلوگیری از سرریز شدن کانال
 • مرمت کانال و پیشگیری از فرسایش
 • مرمت
 • جلوگیری از فرسایش

فصل ششم: پوشش کانال ها

 • مقدمه
 • نتایج و هزینه های پوشش
 • صرفه جویی آب
 • عدم نفوذ آب به زمین ها و جاده های مجاور
 • کاهش ابعاد کانال
 • کاهش نیاز به نگهداری
 • هزینه های پوشش
 • انتخاب نوع پوشش
 • اجرا
 • اقدامات مقدماتی
 • پوشش بتنی
 • پوشش با بلوک سیمانی، آجر یا سنگ های ساختمانی
 • پوشش با رس متراکم یا پلاستیک

فصل هفتم: طرح و توسعه یک پروژه کوچک

 • مقدمه
 • توسعه طرح های کوچک
 • برنامه ریزی برای یک پروژه جدید
 • توپوگرافی اراضی موردنظر
 • نیاز آبی
 • انتقال آب به اراضی جدید
 • نمونه ای از توسعه یک طرح کوچک

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 72
حجم: 5 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *