خسارت پذیری ساختمان های بتن آرمه با دیوار برشی


خسارت پذیری ساختمان های بتن آرمه با دیوار برشی

  • احداث دیوار برشی چه در ساختمانهای بلند و چه در متوسط و حتی در ساختمانهای کوتاه موجب می شود که مقاومت ساختمان بطور قابل توجهی افزایش یابد و در مقایسه با ساختن قابهای خمشی اقتصادی تر خواهد بود و بهترین شیوه برای کنترل خیز جانبی ساختمانها می باشد.
  • امروزه بخوبی میتوان از دیوارهای برشی در کنار قابهای خمشی به نحوی استفاده کرد که رفتار مجموعه سازه نرم ، مقاوم و شکل پذیر باشد.
  • در غالب موارد دیوارهای برشی قادرند بیشترین سهم نیروی برش پایه را تحمل کنند که موجب افزایش چشمگیر سختی ساختمان و کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصر غیرسازه ای می گردند و همچنین دیوارهای برشی قادرند حتی پس از پذیرش ترکهای زیاد ، بارهای ثقلی ساختمان را تحمل کنند که ستون ها فاقد چنین خاصیتی هستند و در کل چنین عواملی دیوارهای برشی را قابل اطمینان تر از قابهای خمشی ساخته است.

مدلسازی اعضای سازه ای

الف.المانهای تیر
اعضای تیر بصورت یک فنر خمشی ساده به نحوی مدل سازی می شوند که اثر تغییر شکل های برشی در آن به کمک یک فنر معادل درگیر
می باشد و نیزفرض می شود که این فنربه صورت سری با فنر خمشی عمل می کند.
ب .المانهای ستون
المانهای ستون نیز مشابه المانهای تیر به صورت فنرهای خمشی مدل می شوند و اثر تغییر شکل های برشی به وسیله فنر معادل سری شده با آنها
در نظر گرفته می شود تغییر شکل های محوری ستونها در محاسبات منظور می شود اما از اندرکنش آن با لنگر خمشی صرفنظر می شود ولی به هر حال
بصورت یک فنریک بعدی دیگربصورت غیردرگیرعمل می کند.
پ.دیوار برشی
مدل سازی دیوار برشی به کمک یک فنربرشی ویک فنر خمشی که بصورت سری به هم متصل هستند معرفی می شود.
عوامل مؤثر در مقاومت و تغییر شکل اعضای دیوار برشی شامل رفتار خمشی و رفتار برشی آن می باشد. مشخصه های تغییر شکل خمشی با استفاده از
مدل رشته ای در نظر گرفته می شود. و همچنین مدل رفتار برشی غیرارتجاعی در دیوارهای برشی براساس تحلیل بر روی تعداد زیادی از نتایج
آزمایشگاهی بدست آمده است. یکی از المانهایی که بر اعضای دیوار برشی متصل می باشد ستون لبه می باشد . رفتار این اعضاء نخست به تغییر شکل
دیوار برشی بستگی دارد و بنابراین بصورت جداگانه با یک فنرمحوری یک بعدی مدلسازی می شود


نتیجه گیری

  • بیشترین شاخص خسارت محلی به ترتیب در دیوار ـ تیرـ ستون دیده می شود.
  • در ساختمان های بلند مرتبه رفتار سیستم قاب ـ دیوار در برابر زلزله های مختلف بهتر از رفتار ساختمان های با ارتفاع متوسط می باشد. چرا که عموماًدرصد تشکیل مفاصل پلاستیک و میزان شاخص خسارت در اعضاء مختلف ساختمان های بلند مرتبه کمتراست.
  • بیشترین تغییرمکان نسبی در ساختمانهای با ارتفاع متوسط در یکی از 3 طبقه پایین ودر ساختمان های بلند مرتبه در یکی از طبقات میانی رخ خواهدداد.
  • در ساختمان های با ارتفاع متوسط درصد تشکیل مفصل پلاستیک در دیوارها بیشتر از تیرها و ستونها می باشد.
  • در ساختمان های بلند مرتبه تشکیل مفصل پلاستیک بسته به شتاب نگاشت های مختلف گاهی در دیوار بیشتراست و گاهی در تیر، ولی آنچه مسلماست درصد وقوع مفصل پلاستیک در ستون ها بسیار پایین تراز دو المان دیگراست.

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *